سیستم سامانه سفارش و تحویل غذا

سامانه‌ی مدیریت سفارش و تحویل غذای همکاران سیستم با تلفیق تکنولوژی وب و فناوری RFID و بیومتریک، کل فرآیند سفارش و تحویل غذا را به‌شکل مکانیزه و با روشی نوین مدیریت می‌کند.
یکی از موضوعات قابل بحث و هزینه‌زا در سازمان‌ها، موضوع تهیه‌ی غذای پرسنل، داشتن گزارش‌های دقیق و سریع از تعداد غذاهای رزرو شده، تحویل داده شده، وضعیت سالن‌های غذاخوری و گزارش مالی آن است.
سامانه سفارش و تحویل غذای همکاران سیستم می‌تواند به‌عنوان ماژولی از راهکار مدیریت منابع انسانی همکاران سیستم باشد یا به‌شکل مستقل راه‌اندازی شود. اگر این ماژول در کنار راهکار مدیریت منابع انسانی نصب شود، اطلاعات پرسنل تنها یک‌بار وارد سیستم می‌شود و نیاز به تعریف مجدد در سیستم «سفارش و تحویل غذا» نیست.

منافع و مزایا

 • کاهش زمان تهیه‌ی سفارش و تحویل غذا به پرسنل
 • کاهش زمان ارسال سفارش به تامین‌کنندگان
 • محاسبه‌ی یارانه برای هر نوع غذا و تعیین تعداد مجاز برای استفاده از یارانه در هر وعده‌ی غذایی
 • کاهش در زمان محاسبه‌ی هزینه‌ی غذای پرسنل به همراه یارانه‌ی مربوط به آن
 • صرفه‌جویی در مصرف غذا و جلوگیری از افزایش بی‌رویه تعداد غذای تهیه شده
 • تعریف سایر مراجعان به رستوران (که لزوما پرسنل نیستند)
 • نظارت و کنترل دقیق فرآیندهای مربوط به غذاخوری سازمان و آمارهای مربوط به آن
 • محاسبه‌ی دقیق تعداد و ارزش ریالی غذاهای مصرف شده به‌منظور سازماندهی محاسبات مالی و برنامه‌ریزی برای رستوران
 • کاهش هزینه‌های چاپ ژتون و جلوگیری از مفقود شدن آن
 • مدیریت و نظارت چند رستوران در یک دیتا

امکانات و ابزارها

 • استفاده از صفحه نمایش‌های لمسی برای سفارش غذا با استفاده از کارت RFID (برای پرسنلی که اطلاعات کامپیوتری ندارند)
 • نمایش غذای سفارش داده شده روی صفحه نمایش در هنگام تحویل غذا
 • ثبت تحویل غذا با استفاده از صفحه نمایش لمسی
 • تعریف محدودیت دسترسی به رستوران‌ها
 • تعریف منوهای روزانه متنوع برای هر رستوران
 • مشخص کردن ساعت رزرو غذا برای هر وعده
 • تعریف تامین‌کنندگان مختلف
 • ثبت سفارش غذا از طریق وبسایت
 • تعیین محدوده زمان مجاز برای سفارش‌گیری
 • تعریف غذای اضافه کارکنان و مهمان

گزارش‌ها

 • تهیه‌ی گزارش مجموع سفارش غذا برای ارائه به تامین‌کننده
 • تهیه‌ی گزارش صورت‌حساب برای تامین‌کننده
 • تهیه‌ی گزارش سفارش‌های ثبت شده و تحویل شده برای هر کاربر
 • تهیه‌ی گزارش هزینه‌ها به ازای مراکز هزینه
 • تهیه‌ی گزارش هزینه‌ها به ازای هر رستوران
 • تهیه‌ و نمایش صورت‌حساب استفاده از رستوران برای محاسبه در حقوق و دستمزد
 • ارسال به Ecxel گزارش‌های موجود در سیستم