مدیریت تردد

کنترل تردد کارکنان بر حسب الزامات و ملاحظات تعیین شده در بخش های مختلف سازمان بر حسب نوع کار و ماهیت امنیتی برخی بخش های سازمان، دارای اهمیتی روز افزون است

ماژول مدیریت تردد دارای دو بخش کلی کنترل تردد و محاسبات کارکرد است. تعریف سیاست‌های سازمان در حوزه کنترل تردد و ملاحظات امنیتی در کنار پاسخ به پیچیدگی‌ها و تنوع موجود در نحوه محاسبه کارکرد مجموعه‌ای به عنوان ماژول مدیریت تردد را شکل داده که می‌تواند در ارتباط یکپارچه این بخش‌ها به الزمات و پیچیدگی‌های موجود در دو حوزه به صورت موثر و کارا پاسخ دهد.

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

اعمال سیاست‌های کنترل تردد کارکنان

اگر الزماتی در خصوص دسترسی تردد کارکنان به بخش‌های مختلف وجود داشته باشد، با استفاده از ماژول مدیریت تردد می‌توان این سیاست‌ها را مشخص نمود و در صورت لزوم و در ارتباط با سخت افزارهای مرتبط، سیاست های مورد نظر را به صورت مکانیزه اعمال نمود و از این طریق نسبت به تحقق اهداف کنترل تردد تا حد بسیار زیادی مطمئن شد.

 • تعریف سیاست‌های کنترل تردد
  • تعریف انواع کارت های تردد، تعیین دسترسی کارت های مورد نظر و تخصیص آن به کارکنان
  • تعریف محدوده های فیزیکی و گیت های کنترل تردد و تعیین دسترسی های آن
  • امکان تعریف برنامه زمانبندی کنترل تردد به تفکیک گیت های تعریف شده
  • امکان کنترل متمرکز در عین توزیع شدگی جغرافیایی و عدم وابستگی به مدیریت سخت افزار در نقاط مختلف در مرکز
 • اعمال سیاست های کنترل تردد
  • امکان مدیریت سخت افزار و تعریف انواع رویدادهای تردد
  • امکان تعریف کنترل های سخت افزاری و مدیریت آن بوسیله نرم افزار
  • امکان مشاهده رویدادهای تردد به صورت لحظه ای در بخش های مختلف

انعطاف پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات در محاسبات کارکرد

در کنار کنترل اطلاعات تردد کارکنان، انجام محاسبات کارکرد به صورت دلخواه و با وجود شیفت های کاری مختلف و متنوع حایز اهمیت زیادی است.

 • پوشش دهی تنوع و پیچیدگی ها و روش های محاسبه کارکرد
  • امکان تعریف انواع شیفت های کاری
  • امکان تعریف گروه های کاری و تقویم کاری مرتبط با آنان
  • فرمول نویسی پویا و منعطف با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول نویسی عوامل کارکرد
  • امکان انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه ها
  • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات

یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن

راحتی کار با نرم افزار یکی از الزامات یک نرم افزار خوب به شمار می رود که با استفاده از تکنولوژی های جدید و طراحی  مناسب امکان پذیر است، به خصوص در حوزه کنترل تردد و محاسبات کارکرد با توجه به تاثیرات آن بر پرداختی های کارکنان، توجه به این موضوع حایز اهمیتی دو چندان است.

 • کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و استفاده از گزارش های متنوع
  • امکان مشاهده افراد حاضر در سازمان
  • امکان مشاهده افراد در حال اضافه کار
  • تهیه انواع گزارش های کارکرد پرسنل به تفکیک عوامل روزانه و ماهانه
 • یکپارچگی با سایر کارکرد ها و ماژول های حوزه سرمایه انسانی
  • ارتباط یکپارچه با ماژول جبران خدمات

فرآیند کنترل تردد و انجام محاسبات کارکرد یکی از مهم‌ترین فرآیندهایی است که معمولا زمان و نیروی زیادی در سازمان‌های بزرگ صرف آن می‌شود. استفاده از ماژول مدیریت تردد با استفاده از  فناوری مبتنی بر RFID تا حد زیادی به مکانیزه کردن، حذف اشتباهات و صرفه جویی در زمان منجر می‌گردد. از کنترل تردد، محاسبات کارکرد و مدیریت مراجعات می‌توان به عنوان سه کارکرد اصلی این ماژول نام برد.

 • کنترل ورود و خروج و تردد اشخاص و پرسنل سازمان بر اساس سیاست‌های سازمان
 • امکان تعریف انواع رویدادها، مشاهده آنلاین تردد کارکنان و وضعیت کنترل‌های مدنظر
 • امکان کنترل تردد به صورت متمرکز در عین توزیع شدگی جغرافیایی
 • امکان تعیین روش محاسبه عوامل کارکرد به صورت دلخواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 • تعریف شیفت‌ها و تقویم‌های کاری  و محاسبه انواع کارکردها