گذری در دنیای Android Jetpack با بکارگیری Kotlin Coroutines


درباره رویداد:

Android Jetpack مجموعه‌ای از کتابخانه‌هاست که به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا بهترین روش‌ها را دنبال کنند، کد boilerplate کمتری داشته باشند و برنامه‌ای بنویسند که به طور مداوم در نسخه‌ها و دستگاه‌های مختلف اندرویدی اجرا شده و در نتیجه زمان بیشتری برای تمرکز بر سایر موضوعات مهم داشته باشند.
در این وبینار مرور کوتاهی بر Android Jetpack خواهیم داشت و پس از پرداختن به چرایی ضرورت استفاده از Jetpack، به کمک یک مثال با شیوه‌ی پیاده‌سازی و کاربرد آن در برنامه‌های اندرویدی آشنا می‌شویم. هم‌چنین در این مثال از امکان coroutines در زبان Kotlin نیز استفاده می‌کنیم.

محورهای اصلی رویداد:

  • Android Jetpack چیست؟
  • چرا باید از Android Jetpack استفاده کنیم؟
  • اجزای Android Jetpack
  • پیشبرد یک مثال پیاده‌سازی با استفاده از Jetpack

ارائه‌دهندگان:

مشهود فرح روز

Technical lead

مشاهده ویدئو رویداد:

شروع رویداد: - برگزار شد.
پایان رویداد: - برگزار شد.

آدرس: این رویداد به صورت آنلاین برگزار شد.

دسته‌بندی:


در مورد این رویداد پرسشی دارید؟

با ما تماس بگیرید:

۰۲۱۸۳۳۸۲۳۵۱