کیاحسیب سپاهان

زمینه فعالیت : استقرار فروش


مدیر عامل: فهیمه ایزدی خواه

آدرس: اصفهان، نجف آباد، خیابان امام غربی، پایین تر از چهارراه رضایی، بن بست جوان

تلفن: 03142633902

موبایل مدیر فروش: 09216966720

فکس: 03142611440

ایمیل: kiyahasib@gmail.com