• شما با مطالعه این شرایط و تکمیل فرم درخواست همکاری، صحت همه‌ی اطلاعات ثبت شده در فرم درخواست همکاری آنلاین را تائید خواهید کرد و درصورتی‌که پس از این مغایرتی بین اطلاعات فوق با واقعیت احراز شود، کلیه تفاهم‌های صورت گرفته و قرارداد همکاری بصورت یک‌طرفه از سوی همکاران سیستم لغو شده و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب خواهید کرد.
  • پرداخت حق الزحمه از سوی همکاران سیستم تنها پس از تحقق فروش و وصول مبلغ از مشتری معرفی شده انجام خواهد شد.
  • تنها اشخاصی که از همکاران سیستم تائیدیه فعالیت دریافت می کنند، اجازه فعالیت در بازار خواهند داشت و تکمیل فرم درخواست آنلاین و ارسال مدارک درخواستی هیچگونه مجوز و تائیدی مبنی بر فعالیت آن‌ها نخواهد بود.
  • اشخاصی که از همکاران سیستم تائیدیه فعالیت دریافت می کنند، الزاما با نام همکار فروش (حقیقی یا حقوقی) اجازه فعالیت خواهند داشت و متعهد هستند که از عناوین دیگری به هر طریق در ارتباط با مشتریان خودداری ورزند.
  • فعالیت همکار فروش، محدود به معرفی مشتری بالقوه به شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم خواهد بود و حق و حقوق دیگری را برای همکار فروش ایجاد نخواهد کرد.
  • همکار فروش اجازه تبلیغات و یا بازاریابی بدون هماهنگی با شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم را نخواهد داشت.
  • شما متعهد به رعایت اصول اخلاقی همکاران سیستم خواهید بود و تخطی از آن منجر به ابطال همکاری خواهد شد.
  • همه‌ی اطلاع‌رسانی‌های لازم پس از این از طریق سایت شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم به آدرس : www.systemgroup.net/partners و یا از طریق ارسال ایمیل به آدرس ایمیل شما انجام خواهد شد.