وبینار مدیریت نقدینگی، چالش‌ها و راهکارهای آن در شرکت‌های متوسط