Red Hat و GitHub همکاری‌های بین خود را گسترش می‌دهند

شرکت Red Hat از بزرگترین توسعه دهندگان نرم افزارهای متن‌باز سازمانی و GitHub بستر همکاری‌های نرم افزاری با بیش از 50 میلیون توسعه دهنده نرم افزار از گسترش همکاری‌های خود خبر دادند.
این همکاری‌های جدید بر سیستم Red Hat OpenShift مبتنی بر قابلیت GitHub Actions و دیگر نرم افزارهای دو شرکت تاکید دارد.
بر اساس توافقات صورت گرفته Red Hat در نظر دارد سیستم GitHub Actions را به Marketplace خود اضافه کند و همچنین از قابلیت DevOps شرکت GitHub نیز استفاده کند.
ارتقا هرچه بیشتر قابلیت‌های توسعه دهنده نرم افزار از طریق پلتفرم Kubernetes روی سیستم GitHub Actions صورت می‌گیرد تا بر این اساس توسعه دهندگان نرم افزار با آزادی بیشتر بتوانند اپلیکیشن‌های مورد نظر خود را روی سیستم Red Hat OpenShift در فضای پردازش ابری دوگانه متن باز بسازند یا اصلاح کنند.
سیستم Red Hat OpenShift هم اکنون می‌تواند از GitHub Actions به صورت کامل پشتیبانی کند و بر این اساس سازمان‌ها می‌توانند ابزارهای توسعه دهنده خود نظیر Quay، Buildah یا s2i را استاندارد سازی کنند و در مقایس گسترده به صورت باز آنها را به کار گیرند.

منبع: itp