IBM هزینه کلان داده‌ها را برای سازمان‌ها کاهش می‌دهد

IBM هزینه کلان داده‌ها را برای سازمان‌ها کاهش می‌دهد

همکاران سیستم- شرکت IBM از آغاز طرحی خبر داده است که با نام «حافظه شناختی» معرفی می‌شود و به سیستم‌های IT امکان می‌دهد تشخیص دهند کدام یک از اطلاعات اهمیت بیشتری دارند و کدام یک از آنها می‌بایست در اولویت پایین‌تری قرار بگیرند. این طرح به خصوص برای سناریوهای مرتبط با کلان داده‌ها اهمیت فراوانی دارد.

به گزارش وبسایت Computerweekly، این حافظه شناختی می‌تواند با کمک به سازمان‌ها برای تصمیم گیری خودکار در مورد تعیین نوع داده‌ها و استفاده از آنها هزینه‌ها را کاهش دهد. سیستم جدید کمک می‌کند تا سازما‌ن‌ها دریابند چه سطحی از سیستم‌های محافظت داده را می‌بایست در اختیار بگیرند و چه سیاست‌هایی باید برای حفظ و چرخه حیات کلاس‌های مختلف داده‌ها در نظر گرفته شود.

آزمایشگاه IBM در شهر زوریخ جزییات این پروژه را این ماه در نشریه بین‌المللی Computer منتشر کرد. در این پروژه IBM برای ساخت سیستم‌های ذخیره‌ساز اطلاعات با این مشکل مواجه می‌شود که حجم گسترده داده‌ها را در اختیر بگیرد و هزینه‌های سازمانی را هم کاهش دهد.

«جووانی چروبینی» از محققان IBM گفت: «پاسخ صریح این است که می‌بایست چرخه‌های ذخیره اطلاعات در اختیار گرفت. این چرخه می‌تواند از حافظه فلش گرفته تا نوارها را شامل شود».

او در ادامه توضیح داد: «ما به داده‌ها همان طور نگاه می‌کنیم که مغز انسان آنها را تحلیل می‌کند. مغز انسان فضای محدودی برای ذخیره اطلاعات دارد و بنابراین همه داده‌ها را در خود نگه نمی‌دارد».