75 درصد متخصصان امنیتی به صورت پاره وقت فعالیت می‌کنند

همکاران سیستم – گزارش جدید منتشر شده از سوی مرکز SANS Security نشان داد رایج‌ترین عوامل اثرگذار در زمینه توسعه برنامه‌های افزایش اطلاع‌رسانی و آگاهی امنیتی در سازمان‌ها بیشتر به نبود زمان کافی و در دسترس نبودن کارمندان مربوط می‌شود و بودجه‌های سازمانی در این زمینه اثرگذار کمتری دارد.

این در حالی است که حدود 60 درصد کارشناسان حاضر در این بررسی اعلام کردند اطلاع دقیقی از بودجه اختصاص یافته برای ارتقا آگاهی‌های امنیتی در سازمان خود ندارند. کارشناسان در مطالعه حاضر مقایسه‌ای را اطلاعات به دست آمده را با نتایج حاصل از تحقیقات سال گذشته مورد مقایسه قرار دادند و در پایان دریافتند مشکل اصلی متخصصان حوزه افزایش اطلاعات امنیتی در سازمان‌ها به قرار زیر طبقه‌بندی می‌شود: کمبود منابع، عدم حمایت‌های مدیریتی و ابهام در موقعیت و مسئولیت‌های آنها.

«لانس اسپیتزنر» مدیر مرکز SANS Security در این خصوص گفت:‌ «من در مورد گزارش نهایی آگاهی و اطلاع‌رسانی امنیتی کاملا متعجب شدم. ما هر سال می‌توانیم درک بهتری شایع‌ترین چالش‌های حرفه‌ای در مورد چگونگی برخورد با آگاهی متخصصان از انتشار اطلاعات امنیتی داشته باشیم و قصد داریم پس از گذشت پنج سال شروع به شنسایی روند اصلی در این زمینه کنیم».

بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد نبود زمان و کارمندان کافی از مهم‌ترین مشکلات در این زمینه محسوب می‌شود. این گزارش نشان داد 75 درصد متخصصان امنیتی در سازمان‌ها به صورت پاره‌ وقت فعالیت می‌کنند و کمتر از نیمی از زمان خود را به کسب آگهی‌های مربوط به حوزه امنیت اختصاص می‌دهند.

منبع : itp