71 درصد گروه‌های امنیتی با مدیران سازمان ارتباط ندارند

حدود 56 درصد کسب‌وکارهای مستقر در منطقه‌ی آسیا پسیفیک اعلام کردند که از فرآیندهای دیجیتالی دوری می‌کنند تا دورکاری کارمندان یا انعطاف‌پذیری فعالیت‌های آنها از راه دور را آسان‌تر انجام دهند. این امر در حالی است که 48 درصد صاحبان این مشاغل نگرانی‌های خود را برای مدیریت تهدیدات امنیتی در جریان دورکاری کارمندان اعلام کردند.

نظرسنجی «بررسی امنیت اطلاعات جهانی 2021» توسط مرکز EY نشان داد که این وضعیت در آمریکا هم به شکل مشابه دنبال می‌شود و 41 درصد صاحبان کسب‌وکارها در آمریکا به طور مشابه نگران افزایش تهدیدات سایبری در جریان وابستگی هرچه بیشتر به خدمات دیجیتالی بودند.

مطالعه‌ی جدید در ماه‌های مارس و مه امسال انجام شد و در آن 1010 نفر از سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 20 درصد در آسیا پسیفیک، 36 درصد در آمریکا، و 43 درصد باقیمانده هم در اروپا، خاورمیانه، هند و آفریقا (EMEIA) مستقر بودند.

تنها 20 درصد صاحبان کسب‌وکارها در منطقه‌ی آسیا پسیفیک اعلام کردند که گروه‌های امنیت سایبری بخشی از مرحله‌ی برنامه‌ریزی سازمانی آنها در جریان تحول دیجیتالی بوده است.

پاسخ‌دهندگان در ادامه‌ بیان کردند در حالی که مدیران تجاری نقاط قوت تیم امنیتی سازمان را در زمینه‌های سنتی مانند کنترل ریسک تشخیص می‌دهند، ولی آنها در بیشتر موارد به عنوان یک شریک استراتژیک در نظر گرفته می‌شوند.

در حقیقت 71 درصد از مدیران امنیت سایبری در سازمان‌ها روابط خود را با صاحبان مشاغل خنثی یا منفی توصیف کردند. در این میان حدود 44 درصد هم توضیح دادند که تعامل آنها با بخش‌های بازاریابی و منابع انسانی ضعیف است.

منبع: .zdnet