هر سازمان سالانه با 700 حمله فیشینگ مواجه می‌شود

گزارش جدید منتشر شده از سوی شرکت امنیت سایبری «باراکودا» نشان می‌دهد کارمندان بخش فناوری اطلاعات و مدیران عامل در طول سال جاری میلادی همچنان با حملات گسترده فیشینگ مواجه هستند.

تحلیلگران مرکز باراکودا بیش از 12 میلیون حملات فیشینگ و مهندسی اجتماعی را که بیش از 3 میلیون آدرس پستی در 17 هزار سازمان را بین بازه زمانی مه 2020 تا ژوئن 2021 تحت تاثیر قرار داده بود، مورد بررسی قرار دادند.

نتایج این بررسی که در گزارشی با عنوان «گسترش حملات فیشینگ: بیشترین تهدیدها و روندها – نسخه 6» منتشر شده نشان داد 43 درصد حملات فیشینگ با جعل محصولات مایکروسافت انجام شده و هر سازمان در طول یک سال به طور میانگین با بیش از 700 حمله اجتماعی مهندسی شده مواجه می‌شود.

بیش از 80 درصد حملات فیشینگ کارمندان خارج از نقش‌های مالی و اجرایی را مورد هدف قرار داده و به طور متوسط مدیران عامل سازمان‌ها سالانه 57 حمله فیشینگ هدفمند را دریافت می‌کنند و کارکنان فناوری اطلاعات نیز به طور متوسط در طول یک سال با 40 حمله فیشینگ هدفمند مواجه می‌شوند.

حملات مربوط به رمزارزها نیز بین اکتبر 2020 تا آوریل 2021 میلاد رشد قابل ملاحظه 192 درصدی را پیش رو داشته و محققان خاطرنشان کردند که تعداد حملات در کنار افزایش عمومی قیمت رمزارزها این اتفاق را باعث شده است.

منبع: zdnet