67 درصد سازمان‌ها به دنبال توسعه گروه IT

همکاران سیستم – بر اساس گزارش جدید منتشر شده از سوی شرکت «روبرت هاف تکنولوژی»، 67 درصد سازمان‌ها در نظر دارد تعداد کارمندان تمام وقت خود را در بخش IT بیشتر کنند. با این وجود بسیاری از آنها با مشکل استخدام کارمندان ماهر مواجه شدند و نمی‌توانند به نیاز خود در این زمینه پاسخ دهند.

این طور که گزارش جدید اعلام کرده است 67 درصد سازمان‌ها اعلام کردند که در این زمینه با مشکل مواجه شدند و در این میان 89 درصد آنها توضیح دادند پیدا کردن کارمند ماهر در حوزه IT بسیاری دشوار است.

در بین اشخاصی که در بررسی «روبرت هاف» شرکت کردند 95 درصد اظهار داشتند که متخصصان IT را برای پیشبرد پروژه‌های خود در اختیار می‌گیرند و همچنین 59 درصد آنها به این مسئله اشاره کردند که مشاوران بخشی از استراتژی آنها برای استخدام کارمندان جدید محسوب می‌شوند.

این بررسی روی بیش از 2800 مدیر تصمیم گیرنده IT در 28 بازار مختلف آ«ریکا انجام شد. مرکز تحقیقاتی گارتنر طی یک نظرسنجی در آپریل 2019 تایید کرده بود اداره منابع انسانی در سازمان‌ها به طور میانگین 66 روز زمان صرف می‌کند تا بتواند موقعیت‌های کاری که با آنها آشنایی دارد را پر کند و در این میان برای پر کردن موقعیت‌های کاری که آشنایی چندانی با آنها وجود ندارد به طور میانگین 91 روز زمان صرف می‌شود.

بیشترین مهارت‌های حوزه فناوری که سازمان‌ها به آن نیاز دارند به قرار زیر اعلام شده است:

  • امنیت سایبری
  • امنیت فضای پردازش ابری
  • توسعه خدمات پردازش ابری
  • معماری پردازش ابری
  • خدمات هوشمند سازمانی و گزارش دهی
  • مدیریت پایگاه داده
  • سیستم‌های مجازی سازی
  • پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  • توسعه DevOps

در این بررسی مشخص شد صنایع، مراکز ساخت و ساز، خدمات تجاری، خدمات مالی، انرژی، آب و برق، نفت و گاز، خرده فرشی و خدمات مراقبت درمانی در نظر دارد گروه‌های خود در حوزه IT را گسترش دهند.

منبع: zdnet