64 درصد کارشناسان ابزارهای کم کد را بهترین راهکار می‌دانند

ابزارهای کم کد یا بدون کد مخصوص توسعه نرم‌افزاری این امکان را برای برنامه توسعه‌دهندگان فراهم نمی‌کنند تا اپلیکیشن‌های مورد نظر خود را به آسانی ارائه دهند. البته این مسئله تنها مربوط به توسعه‌دهندگان حرفه‌ای برای ساخت و استقرار اپلیکیشن‌های سطح پایین نمی‌شود.

راهکارهای کم کد و بدون کد این روزها در قالب ابزارهایی برای توسعه‌دهندگان به کار گرفته می‌شود تا فعالیت آنها را آسان کنند و به این دسته از متخصصان امکان دهند تا اجزای اپلیکیشن‌های از پیش‌ساخته تجاری را به سرعت در کنار هم قرار دهند.

نتایج حاصل از نظرسنجی اخیر انجام شده توسط مرکز Mendix نشان داد 64 درصد متخصصان فناوری بر این باورند که راهکارهای کم کد مهم‌ترین راه‌حل برای توسعه نرم‌افزار محسوب می‌شوند. در این میان بیش از 59 درصد کارشناسان هم اعلام کردند پروژه‌های کم کد یک همکاری مشترک بین گروه‌های تجاری و فناوری اطلاعات محسوب می‌شوند.

لازم به ذکر است که برای مشخص شدن تاثیرات راهکارهای کم کد و بدون کد، مدیران صنعتی در مورد پیامدهای این روش‌های جدید بر مشاغل مرتبط با توسعه‌دهندگان نرم‌افزاری گفت‌وگو کردند.

دکتر «راد فونتسیلا» مدیر اشد مرکز نوآوری و مدیر مرکز علوم داده «داول تکنولوژیز» گفت: «راهکارهای کم کد در بیشتر موارد یک روش ضدفرهنگ برنامه‌نویسی سنتی محسوب می‌شوند. توسعه‌‌‌‌دهندگان تقاضای زیادی برای استفاده از این راهکارها دارند و طی چند دهه گذشته گروه‌های وسیع به دنبال استفاده از این روش‌ها بوده‌ها و باید توجه داشت که سازگاری با این تغییر فرهنگی ممکن است اندکی دشوار باشد.»

او ادامه داد: «توسعه‌دهندگان نرم‌افزار باید از این پلتفرم‌ها استفاده کنند، گواهینامه‌های مربوط به آن را بگیرند، زبان‌های برنامه‌نویسی مورد نیاز خود را بیاموزند و مهارت‌های فعلی خود را تکمیل کنند».

آقای فونتسیلا پیش‌بینی کرده که افزایش به‌کارگیری راهکارهای کم کد و بدون کد در فضای توسعه نرم‌فزار می‌تواند محیط‌های ترکیبی را ایجاد کند.

منبع: zdnet