61 درصد موقعیت‌های شغلی امنیت سایبری بدون نیروی متخصص

ویروس کرونا همه کشورها را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده فرآیندهای کاری در نقاط مختلف جهان تغییر کند.

با این وجود نتایج حاصل از بررسی‌های جدیدی که دو مرکز ISACA و HCL با همکاری یکدیگر انجام دادند؛ نشان می‌دهد کارمندانی که در حوزه امنیت سایبری مشغول به کار هستند؛ از جمله افرادی محسوب می‌شوند که در جریان همه‌گیری ویروس کرونا تا حد زیادی آسیب ندیدند. این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که چالش مربوطه برای استخدام این متخصصان و ادامه همکاری با آنها همچنان ادامه دارد.

در این نظرسنجی 3600 نفر از متخصصان امنیت اطلاعات حضور داشتند و 53 درصد آنها اعلام کردند که طی یک سال گذشته و همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا برای به کارگیری استعدادهای خود با مشکل مواجه شدند که رقم مذکور کاهش 4 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. این اتفاق می‌تواند از عوارض جانبی شیوع ویروس کرونا باشد.

در شرایطی که با ادامه شیوع کرونا فضای دورکاری در سازمان‌ها گسترده‌تر شده و در برخی موارد کارمندان مجبورند به صورت اجباری فعالیت‌های خود را از خانه دنبال کنند، 45 درصد متخصصان امور امنیت سایبری به دلیل کار محدود از راه دور موقعیت شغلی خود را ترک کردند که این رقم نسبت به سال گذشته کاهش 6 درصدی را نشان می‌دهد.

اگرچه متخصصان حوزه امنیت سایبری به صورت عمده از تاثیرات دورکاری در امان ماندند، ولی در بررسی‌های جدید 61 درصد آنها اعلام کردند که تیم‌های امنیتی سایبری در سازمان‌ها با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند، 55 درصد توضیح دادند موقعیت‌های کاری مرتبط در اختیار دارند که نیروی متخصص برای پر کردن آن وجود ندارد.

50 درصد اظهار داشتند که متقاضیان امنیت سایبری که به آنها مراجعه کردند صلاحیت کافی را ندارند، و فقط 31 درصد اظهار داشتند که بخش منابع انسانی به صورت مرتب نیازهای استخدام در حوزه امنیت سایبری را پشتیبانی می‌کند.

منبع:helpnetsecurity