61 درصد مدیران سازمانی با نقض داده مواجه شده‌اند

همکاران سیستم – شرکت مکافی گزارشی را منتشر کرد که در آن اعلام شد علیرغم ارتقا فعالیت‌های مربوط به مبارزه با جرایم و تهدیدهای سایبری، متخصصان حوزه امنیت IT برای برقراری امنیت کامل در سازمان و محافظت در مقابل نشت داده‌ها مشکلات فراوانی را پیش روی خود می‌بینند و 61 درصد این متخصصان اعلام کردند که طی فعالیت‌های خود نقض قوانین امنیتی توسط کارمندان را تجربه کرده‌اند.

نقض داده‌ها به یکی از جدی‌ترین مشکلات در این زمینه تبدیل شده است و مجرمان سایبری همچنان سعی می‌کنند با هدف قرار دادن اموال معنوی سازمان‌ها، برند مربوطه را در معرض خطر قرار دهند و ضربه‌های مالی را به آنها وارد کنند.

مطالعه مکافی نشان داد نیاز به استراتژی امنیت سایبری که راهکارهای جامع امنیتی را شامل شود، می‌بایست در کنار آموزش کارمندان صورت گیرد و فرهنگ کلی امیت در سراسر سازمان برای کاهش نقض‌های اطلاعاتی آینده اعمال شود.

«کاندِیس ورلی» مدیر تعیین استراتژی‌های فنی مکافی در این خصوص گفت: «تهدیدهای سایبری بسیار تکامل یافته‌اند و پیچیده‌تر شده‌اند. سازمان‌ها نیازمند آن هستند تا به به کاریگیری ابزارهای سنجش امنیت و ایجاد فرهنگ امنیتی در فضای داخلی خود به کارمندان آموزش دهند قوانین لازم را بهتر رعایت کنند. برای جلوگیری از هرگونه تهدید، این مسئله اهمیت بسیاری زیادی دارد که سازمان‌ها رویکرد جامع برای بهبود فرآیندهای امنیتی خود را در اختیار بگیرند».

منبع: itp