46 درصد کارمندان ابزارهای اجتماعی را برای تقویت ارتباطات سازمانی مفید می‌دانند

46 درصد کارمندان ابزارهای اجتماعی را برای تقویت ارتباطات سازمانی مفید می‌دانند

همکاران سیستم- حدود نیمی از کارمندان اطلاعاتی در سازمان‌ها یا به عبارت دقیق‌تر 46 درصد آن‌ها بر این باورند که ابزارهای اجتماعی میزان بهره‌وری آن‌ها را افزایش می‌دهد و در مقابل یک‌دهم این افراد معتقدند که این قبیل ابزارها کارآمدی آن‌ها را پایین می‌آورند.

به گزارش وب سایت cellular-news، مرکز Ipsos Public Affairs با پشتیبانی شرکت مایکروسافت در پایان نظرسنجی جدید روی 9908 کارمند در 32 کشور جهان به نتایج یاد شده رسید.

در تعریف این مرکز آمده است که ابزارهای اجتماعی در اصل به نرم‌افزارهای ارسال پیام‌های فوری، پیامک‌ها،‌ کنفرانس‌های ویدیویی، سیستم‌های انتشار خبر، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های گروهی از جمله SharePoint گفته می‌شود.

در بین آن دسته از کارمندانی که ابزارهای اجتماعی را برای خود مفید می‌دانند، 42 درصد اعلام کردند که این ابزارها همکاری‌های بیشتر در سطح سازمانی را باعث می‌شوند و در مقابل 39 درصد هم گفتند که این قبیل ابزارها برای ارتقا همکاری‌های سازمانی کافی نیستند و باید سیستم‌های مکمل را هم در کنار آن‌ها به کار گرفت.

بخش قابل ملاحظه‌ای از کارمندان اطلاعاتی معادل 93 درصد این افراد توضیح دادند که برای برقراری ارتباطات درون سازمانی و اهداف تخصصی از پست الکترونیکی استفاده می‌کنند، 58 درصد گفتند که برای رسیدن به این هدف سراغ سایت‌های گروهی یا اینترانت‌ها می‌روند، 56 درصد پیام‌های فوری را برای خود ترجیح دادند و 51 درصد هم اعلام کردند که انتخاب آن‌ها ابزارهای مخصوص کنفرانس‌های ویدیویی است.

در حالی که احتمال استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی با اهداف شخصی بیشتر از اهداف سازمانی است، اما این قبیل ابزارها توسط 31 درصد از کارمندان در محل‌های کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دیگر ابزارهای اجتماعی در این زمینه محبوبیت کمتری دارند و گفته شده است که شبکه‌های اجتماعی داخلی توسط 22 درصد کارمندان، پلتفورم‌های وبلاگی توسط 17 درصد، میکروبلاگ‌ها توسط 17 درصد و سایت‌های یکپارچه توسط 14 درصد کارمندان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

حدود 62 درصد کارمندانی که در این بررسی شرکت کردند، توضیح دادند که به تمام ابزارها و فناوری‌های موجود دسترسی دارند تا بتوانند فعالیت خود را به بهترین شکل انجام دهند. در این میان بسیاری از این افراد گزارش دادند که کارفرما آن‌ها را تشویق می‌کند تا از این ابزارها بیشتر استفاده کنند. این طور که گزارش موجود نشان می‌دهد، 80 درصد این افراد اعلام کردند که کارفرمای آن‌ها اصرار به افزایش استفاده از پست الکترونیکی دارد، 45 درصد کارفرمایان بر افزایش استفاده از سایت‌های گروهی و اینترانت‌ها تاکید دارند، 42 درصد بر ویدیو کنفرانس‌ها و 38 درصد هم بر افزایش به کارگیری از پیام‌های فوری تاکید کرده‌اند.

همچنین اعلام شده است که 27 درصد از سازمان‌ها کارمندان خود را به افزایش استفاده از سیستم‌های خبررسان تشویق می‌کنند و 19 درصد کارمندان هم گفته‌اند که سازمان آن‌ها از سیستم‌های ذخیره‌ساز اطلاعات مبتنی بر فناوری FTP یا فناوری پردازش ابری پشتیبانی می‌کند.