۹۴ درصد سازمان‌ها از اینترنت استفاده می‌کنند

۹۴ درصد سازمان‌ها از اینترنت استفاده می‌کنند

همکاران سیستم- کسب‌ و کارهایی که در فرآیندهای خود از خدمات فناوری اطلاعات بهره می‌برند طی دوره زمانی ۱۴-۲۰۱۳ رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند. با این وجود همچنان بخش اعظم سازمان‌ها در زمینه تعامل با مشتری از فناوری‌های مربوطه استفاده نمی‌کنند.
به گزارش وبسایت Zdnet، «اداره آمار استرالیا» (ABS) بر اساس آخرین بررسی‌های خود دریافت تعداد کسب و کارهایی که در فعالیت‌های خود از اینترنت استفاده می‌کنند در فاصله زمانی ۱۴-۲۰۱۳ به بیش از ۹۴.۷ درصد رسیده که این رقم از ۹۱.۹ درصد مربوط به سال ۱۲-۲۰۱۱ بیشتر بوده است.
از بین این مراکز که به اینترنت دسترسی داشتند، در سال ۱۲-۲۰۱۱ میلادی ۹۹.۲ درصد از شبکه پهن‌باند استفاده می‌کردند که این رقم برای سال ۱۴-۲۰۱۳ با رشد اندک به ۹۹.۶ درصد رسید. در همین میان سهم کسب و کارهایی که فعالیت‌های خود را با حضور وب دنبال می‌کردند طی سال گذشته ۴۷.۱ درصد محاسبه شد.
مرکز ABS در گزارش خود اعلام کرد تغییر اصلی بین این دو دوره زمانی در میزان بهره‌مندی از شبکه‌های اجتماعی به ثبت رسید. بر این اساس بین سال‌های ۱۲-۲۰۱۱ و ۱۴-۲۰۱۳ میزان استفاده سازمان‌ها از شبکه‌های اجتماعی،‌ از ۲۶.۱ درصد به ۳۱ درصد افزایش یافت.
در این بررسی مشخص شد هرچقدر سازمان کوچک‌تر باشد، میزان بهره‌مندی آن از خدمات وب و شبکه‌های اجتماعی به تناسب کاهش می‌یابد.
لازم به ذکر است که در دوره زمانی مشابه میزان درخواست‌ها و خریدهای انجام شده در سازمان‌ها از طریق اینترنت افزایش یافت و این رقم از ۳۰ درصد به ۳۳ درصد رسید.