۸۰ درصد مدیران آسیا-پسیفیک به دنبال خدمات ابری

۸۰ درصد مدیران آسیا-پسیفیک به دنبال خدمات ابری

همکاران سیستم- حدود ۸۰ درصد از مدیران IT در منطقه آسیا-پسیفیک اعلام کردند که اگر در آینده اپلیکیشن‌های سازمانی آنها در فضای پردازش ابری عمومی میزبانی شود مشکلی نخواهند داشت. با این وجود بیش از نیمی از آنها از فضای مذکور فقط برای راه‌اندازی ابزارهای معمول از جمله خدمات پست الکترونیکی یا راه‌اندای وب‌سایت استفاده می‌کنند.

به گزارش وبسایت zdnet، بر اساس بررسی جدید مایکروسافت روی ۱۲۰۰ مدیر و تصمیم‌گیرنده IT در ۱۲ بازار بزرگ مستقر در این منطقه مشخص شد ۳۵ درصد مدیران IT از فضای پردازش ابری برای توسعه اپلیکیشن و عملیات‌های سازمانی استفاده کردند. از جمله این بازارها که مایکروسافت روی آنها بررسی خود را انجام داد می‌توان به چین، سنگاپور، استرالیا، کره جنوبی، و تایلند اشاره کرد.

این بررسی همچنین نشان داد ۴۸ درصد مدیران استفاده از خدمات ابری چندگانه را به خدمات ابری عمومی یا اختصاصی ترجیح می‌دهند تا در آینده نزدیک از آن استفاده کنند. در این میان ۴۲ درصد مدیران اعلام کردند که هم‌اکنون پلتفرم‌های ابری چندگانه را مورد استفاده قرار می‌دهند.

این آمار در حالی منتشر شد که ۴۸ درصد مدیران توضیح دادند طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده به پلتفرم‌های پردازش ابری چندگانه مجهز خواهند شد. همچنین گفته شد ۳۶ درصد این افراد هم‌اکنون فقط از خدمات ابری اختصاصی بهره می‌برند و ۲۲ درصد آنها نیز محصلات مرتبط با خدمات ابری عمومی را به کار می‌گیرند.

این مطالعه نشان داد مدیران IT در منطقه آسیا پسیفیک ترجیح می‌دهند بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های خود را روی خدمات ابری چندگانه معطوف کنند و به خدمات ابری اختصاصی یا عمومی توجه کمتری داشته باشند.