۸۰ درصد بودجه IT سازمان‌ها در اختیار خدمات ابری

۸۰ درصد بودجه IT سازمان‌ها در اختیار خدمات ابری

همکاران سیستم- نتایج حاصل از مطالعه جدید روی ۱۲۰۰ تصمیم‌گیرنده‌ی IT در سازمان‌های مختلف نشان داد سیستم‌های پردازش ابری فراتر از انتظار کسب و کارها پیش می‌روند و خدمات ابری تنها راه پیش‌روی آنها محسوب می‌شوند. این گزارش که توسط مرکز Intel Security منتشر شد، این نکته را مشخص کرد که طی ۱۶ ماه آینده ۸۰ درصد بودجه IT در سازمان‌ها به توسعه خدمات پردازش ابری اختصاص می‌یابد.

به گزارش وبسایت ZDnet، در حالی که خدمات ابری همه‌جا دیده می‌شود، این عرصه می‌تواند در زمینه امنیت مباحث مختلفی را ایجاد کند. بخش اعظم مدیران IT سازمان‌ها معادل ۷۷ درصد اعلام کردند کسب و کار آنها از بیش از یک سال قبل به فضای پردازش ابری اعتماد کرده است.

در این میان ۱۳ درصد افراد مذکور به طور کامل به ارائه‌دهندگان خدمات پردازش ابری عمومی اعتماد کرده‌اند تا اطلاعات حساس خود را ایمن کنند.

در کنار مسایل یاد شده نبود آگاهی در مورد آسیب‌پذیری‌های موجود همچنان در سازمان‌ها مشهود است. از بین شرکت‌کنندگان در این بررسی ۷۲ درصد اظهار داشتند میزان انطباق با خدمات ابری مهم‌ترین نگرانی آنها محسوب می‌شود و علاوه بر این ۱۳ درصد اظهار داشتند که به درستی نمی‌دانند سازمان آنها اطلاعات حساس خود را در فضای ابری نگهداری می‌کند یا خیر.

کمتر از یک‌سوم مدیران IT سازمان‌ها معادل ۲۳ درصد در این زمینه توضیح دادند کسب و کار آنها از میزان سرقت‌های اطلاعاتی آگاهی در مرکز ارایه دهنده خدمات پردازش ابری خود آگاهی کامل دارند.