۷۹ درصد مدیران ابزارهای موبایلی را مولد مالی سازمان می‌دانند

۷۹ درصد مدیران ابزارهای موبایلی را مولد مالی سازمان می‌دانند

همکاران سیستم- از آنجایی که ادغام ابزارهای موبایلی با سیستم‌های سازمانی اهمیت فراوان یافته است، بیشتر مدیران اطلاعاتی در سازمان‌ها به این باور رسیده‌اند که سیستم‌های موبایلی می‌توانند به عنوان منبع جدید کسب درآمد در حوزه فعالیت تجاری آن‌ها مورد استفاده قرار گیرند و این طور که نتایج حاصل از مطالعات جدید نشان داده است ۳۱ درصد این افراد اعلام کرده‌اند طی سال جاری میلادی در این زمینه سرمایه‌گذاری خواهند کرد که این رقم در سال گذشته تنها ۱۹ درصد بوده است.
به گزارش وب سایت cellular-news، بر اساس نتایج حاصل از مطالعه جدید مرکز تحقیقاتی Accenture، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مدیران اطلاعاتی یا به طور دقیق‌تر ۷۹ درصد آن‌ها ابزارهای موبایلی را یک مولد مالی برای سازمان دانسته‌اند و ۸۴ درصد آن‌ها اعلام کرده‌اند که این قبیل ابزار‌ها می‌تواند تعامل با مشتریان را بیش از پیش افزایش دهد.
علاوه بر این، ۸۳ درصد مدیران اطلاعاتی سازمان‌ها بر این باورند که استفاده از ابزارهای موبایلی می‌تواند بر فعالیت تجاری آن‌ها اثر مثبت بر جا بگذارد.
این بررسی همچنین نشان داد که طی سال پیش‌رو ابزار‌ها و سیستم‌های موبایلی مهم‌ترین اولویت ۳۴ درصد مدیران اطلاعاتی سازمان‌ها محسوب می‌شود و ۴۲ درصد آن‌ها هم گفته‌اند که ابزارهای موبایلی یکی از ۵ اولویت اصلی و اولیه آن‌ها بوده است.