۷۷ درصد سازمان‌ها به‌فکر استفاده از سیستم مدیریت کلان‌داده‌ها هستند

۷۷ درصد سازمان‌ها به‌فکر استفاده از سیستم مدیریت کلان‌داده‌ها هستند

همکاران سیستم-  کلان‌داده‌ها این روز‌ها به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری در کسب‌وکار محسوب می‌شوند و این نتیجه حاصل از بررسی جدیدی است که متخصصان شرکت QuinStreet به عنوان بازوی تحقیقاتی انتشارات Datamation آن را منتشر کرد.
در این بررسی ۷۷ درصد متخصصان اعلام کردند که تجزیه و تحلیل کلان‌داده‌ها اولویت اصلی برای آن‌ها محصول می‌شود.
همچنین، ۷۲ درصد اعلام کردند که بالا بردن سرعت و دقت در فعالیت‌های مربوط به کسب‌وکار بزرگ‌ترین مزیتی محسوب می‌شود که تحلیل کلان‌داده‌ها برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد.
در این بررسی همچنین مشخص شد ۷۱ درصد سازمان‌های متوسط و بزرگ هم‌اکنون به نوعی با سیستم‌های مدیریت کلان‌داده‌ها درگیر هستند یا قصد دارند از آن‌ها بهره‌مند شوند.
کار‌شناسان در این بررسی دریافتند که شفافیت و سرعت دسترسی به اطلاعات، مهم‌ترین نکات در جریان استفاده از کلان‌داده‌ها محسوب می‌شوند که البته تصمیم‌گیری دقیق بر اساس این سیستم‌ها مهم‌ترین مزیت برای سازمان‌ها محسوب می‌شود.
سازمان‌ها و کسب‌وکار‌ها در اندازه‌ای که فعالیت می‌کنند به این نتیجه رسیده‌اند که یکپارچگی به‌موقع و متناسب اطلاعات می‌تواند بهترین اتفاق برای آن‌ها محسوب شود.
بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر ۶۱درصد کار‌شناسان فناوری ارزش سیستم‌های اتوماسیون تصمیم‌گیری سازمانی را ارجح می‌دانند و بر این باورند که تحلیل‌های انسانی برای کلان‌داده‌ها می‌تواند به عنوان یک ابزار پیچیده در اولویت‌های بعدی قرار بگیرد.