۷۵ درصد سازمان‌ها موافق راه‌اندازی سیستم‌های DevOps

همکاران سیستم- همه سازمان‌ها به خوبی می‌دانند DevOps یکی از نیازهای اصلی آن‌ها محسوب می‌شود و با این وجود سازگاری این سیستم با همه بخش‌های سازمان دشواری‌های خاص خود را دارد. نتایج حاصل از یک مطالعه جدید روی ۱۳۰۰ مدیر ارشد سازمان که توسط CA Technologies و Freeform Dynamics انجام شد، نشان داد ۷۵ درصد راه‌اندازی جامع DevOps می‌تواند موفقیت سیستم آنها را تضمین کند و در شرایطی که این سیستم‌ها در کنار یکدیگر ادغام می‌شوند، این موفقیت تضمین می‌شود. در این میان تنها ۵ درصد مدیران سازمانی اعلام کردند که سیستم مذکور برای آن‌ها کارایی چندانی ندارد.
به گزارش وب‌سایت Zdnet؛ سازگاری با DevOps امکان ارتقا قابلیت‌های اجرایی سازمان را فراهم می‌آورد. سازمان‌هایی که به طور کامل DevOps را در سیستم داخلی خود راه‌اندازی کرده‌اند نسبت به گذشته توانسته‌اند معادل ۶۰ درصد درآمدهای خود را افزاش دهند.
همچنین گفته شده است این دسته از سازمان‌ها ۲.۴ برابر بیشتر از همتایان خود احتمال دارد با رونق بیشتر کسب و کار مواجه شوند. با این وجود ۱۸ درصد آنها اعلام کردند که در پی تطبیق با بخشی از سیستم‌های DevOps این موفقیت‌ها برای آنها رقم خورده است