۷۰ درصد کارمندان مایکروسافت مرد هستند

۷۰ درصد کارمندان مایکروسافت مرد هستند

همکاران سیستم-  شرکت مایکروسافت تایید کرد که بخش اعظم کارمندان آن را مردان تشکیل می‌دهند و به طور دقیق‌تر از هر ۱۰ کارمند مایکروسافت ۷ نفر مرد و ۳ نفر زن هستند.
به گزارش وبسایت theinquirer این شرکت بزرگ در گزارش خود اعلام کرد که مردان سفیدپوست گروه اصلی کارمندان آن را تشکیل داده‌اند و آن‌ها در بیشتر قسمت‌های مایکروسافت دیده می‌شوند.
پیش از این شرکت‌های اپل، توئیتر، گوگل و یاهو نیز در گزارش‌های مجزا اعلام کردند که مردان گروه اصلی کارمندان این شرکت را شامل می‌شوند و البته تعداد زیادی از مردان شاغل در این شرکت‌ها سفیدپوست هستند.
به طور کلی مایکروسافت به‌اعضای هر ۷۱ کارمند مرد ۲۹ کارمند زن را استخدام کرده است که البته این درصد می‌تواند در بخش‌های مختلف شرکت متفاوت باشد.
در گروه‌های فناوری مایکروسافت فاصله این دو گروه بیشتر می‌شود. بر اساس آمارها گفته شده است که در این بخش از شرکت مایکروسافت به‌اعضای هر ۸۲.۹ کارمند مرد، ۱۷.۱ کارمند زن فعالیت می‌کنند. این در حالی است که در موقعیت‌های شغلی غیر از IT به‌ازای هر ۵۵ مایکروسافتی مرد، ۴۵ کارمند زن حضور دارند.
اما در پست‌های مدیریتی، زنان نقش بهتری ایفا می‌کنند. شرکت مایکروسافت سال گذشته اعلام کرده‌ بود ۲۴ درصد از کارمندان آنرا زنان تشکیل می‌دهند که این آمار برای سال جاری اندکی تغییر کرده است.
در گزارش اخیر این شرکت اعلام شده است که از بین تمام افرادی که در شرکت مایکروسافت مشغول به کار هستند ۶۰ درصد سفیدپوست و ۲۹ درصد آسیایی هستند.