۶۸ درصد مدیران سازمان‌ها نگران امنیت اطلاعات روی دستگاه‌های شخصی کارمندان

۶۸ درصد مدیران سازمان‌ها نگران امنیت اطلاعات روی دستگاه‌های شخصی کارمندان

همکاران سیستم- اگرچه ۸۰ درصد مدیران فناوری اطلاعات در سازمان‌ها بر این باورند که استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی شخصی در محل کار (BYOD) یک «فرآیند عادی جدید» محسوب می‌شود، اما فقط ۴۵ درصد آن‌ها سیاست ویژه‌ای را برای استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی شخصی کارمندان در محیط‌های کاری تعریف کرده‌اند و تنها ۵۱ درصد این افراد استفاده از «اطلاعات به عنوان خدمات» (DaaS) را نوعی راهکار برای دسترسی به اطلاعات سازمانی از طریق دستگاه‌های الکترونیکی شخصی می‌دانند.
به گفته مرکز NaviSite که مطالعه جدیدی در این زمینه انجام داده است،‌‌ همان طور که از قبل هم احتمال آن وجود داشت، امنیت اطلاعات سازمانی یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های مدیران IT سازمان‌ها در جریان استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی شخصی کارمندان محسوب می‌شود.
طبق نتایج این مطالعه، ۶۸ درصد مدیران فناوری در سازمان‌ها اعلام کردند که در زمینه امنیت اطلاعات سازمانی روی دستگاه‌های الکترونیکی شخصی کارمندان بسیار نگران یا به‌شدت نگران هستند. در کنار نگرانی‌های بسیار زیاد مدیران فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، ۱۸ درصد این افراد هم گفته‌اند که جریان استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی شخصی در سازمان یک انگیزاننده برای پیاده‌سازی سیستم‌های DaaS محسوب می‌شود.
علاوه بر این ۴۲ درصد مدیران فناوری در سازمان‌ها اعلام کردند که درخواست کارمندان نیازهای موجود در این زمینه را نمایان می‌کند. آمار‌ها نشان می‌دهد که ۲۹ درصد کارمندان در سراسر جهان فعالیت‌های کاری خود را در اماکن مختلف انجام می‌دهند و بر این اساس می‌توان گفت زمانی فرا رسیده است که سازمان‌ها باید به بهره‌گیری از سیستم‌های DaaS بیشتر فکر کنند.
 «کریس پترسون» (Chris Patterson) مدیر بخش مدیریت محصول در شرکت NaviSite در این خصوص توضیح داد: «سازمان‌ها برای سال‌های طولانی تلاش می‌کردند تا مشکلات خود را برای استفاده از دستگا‌ه‌های الکترونیکی شخصی کارمندان در فضای کاری حل کنند. باید توجه داشت که روز به‌روز بر تعداد کارمندانی که قصد دارند از دستگاه‌های شخصی خود در محیط کاری استفاده کنند افزوده می‌شود و دسترسی آن‌ها به اطلاعات حساس سازمانی باعث شده است تا مرکز فناوری اطلاعات در سازمان‌ها نگرانی‌های فراوانی برای ایمن‌سازی اطلاعات سازمانی داشته باشد».