۵۸ درصد سازمان‌ها فضای ابری عمومی را ایمن‌ترین راهکار می‌دانند

۵۸ درصد سازمان‌ها فضای ابری عمومی را ایمن‌ترین راهکار می‌دانند

همکاران سیستم- در جریان استفاده از خدمات پردازش ابری عمومی، امنیت همیشه مهم‌ترین مسئله‌ای است که ذهن مدیران را به خود مشغول می‌کند. در یک بررسی جدید مشخص شد در جریان انتقال فرآیندهای سازمانی به فضای پردازش ابری، امنیت مهم‌ترین درگیری و عامل متوقف کننده کسب و کارها محسوب می‌شود.

به گزارش وبسایت Zdnet،  این شرایط نشان می‌دهد امنیت در فضای پردازش ابری رو به افزایش است؛ به‌خصوص از زمانی که مراکز ارایه دهنده خدمات ابری توجه بیشتری به این مسئله کرده‌اند امنیت این فضا بیشتر شده است و این مراکز سازمان‌ها را مجبور می‌کنند آخرین فناوری‌های امنیتی را در اختیار بگیرند.

این نتیجه حاصل از مطالعه روی ۲۱۰ مدیر IT در سازمان‌ها است که مرکز SADA Systems آن را انجام داد. مرکز SADA در زمینه انتقال فعالیت‌های سازمانی به فضای ابری تخصص دارد و پیش‌‌بینی می‌کند امنیت فضای ابری مهم‌ترین ترس سازمان‌ها برای ورود به این فضا باشد.

با این آگاهی که فرآیندهای سازمانی در حال پیچیده‌تر شدن است، و تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی شدیدتر می‌شود، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مراکز IT در سازمان‌ها بتوانند توجه بیشتر به امنیت داشته باشند.

در این بررسی مشخص شد مدیران IT بیش از هر زمان دیگر به امنیت و قابلیت اطمینان در فضای پردازش ابری عمومی اطمینان دارند و این مسئله باعث می‌شود آنها حجم گسترده‌تری از داده‌ها و اپلیکیشن‌های خود را به زیرساخت‌های عمومی ابری انتقال دهند. در این بررسی ۵۱ درصد مدیران اعلام کردند امنیت داده‌ها در فضای ابری بهتر از مراکز داده اختصاصی آنها است و ۵۸ درصد آنها گفتند فضای ابری عمومی ایمن‌ترین، انعطاف‌پذیر‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار برای سازمان آنها محسوب می‌شود.