یک‌پنجم کارمندان سازمان‌های درمانی اطلاعات بیماران را می‌فروشند

همکاران سیستم- نتایج حاصل از مطالعه جدید مرکز Accenture نشان داد از هر پنج نفری که در حوزه خدمات بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند یک نفر حاضر است داده‌های محرمانه از جمله اطلاعات ورود به حساب کاربری بیماران را بفروشد.
به گزارش وب‌سایت zdnet؛ این بررسی همچنین مشخص کرد نزدیک به یک‌چهارم کارمندان این حوزه شخصی را در سازمان خود می‌شناسند که اطلاعات را می‌فروشد یا به منابع بیگانه خارج از سازمان دسترسی دارد.


کارشناسان همچنین دریافتند که برخی کارمندان حاضر هستند این اطلاعات را با قیمت بسیار اندک به فروش برسانند. نتایج حاصل از این مطالعه به قرار زیر منتشر شد: «مطالعه روی ۹۱۲ کارمند مراکز بهداشت و درمان در آمریکا و کانادا انجام شد و کارشناسان در پایان آن دریافتند ۱۸ درصد افراد حاضر هستند اطلاعات محرمانه بیماران را به افراد بیگانه خارج از سازمان بفروشند و قیمت مورد نظر آنها بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار است. علاوه بر این، سازمان‌های تامین کننده داده بیش از سازمان‌های درمانی با فروش اطلاعات مواجه بودند و در حالی که ۲۱ درصد کارمندان سازمان‌های فناوری تامین کننده داده دست به این کار زدند، تنها ۱۲ درصد از کارمندان سازمان‌های درمانی چنین اقدامی را انجام دادند.»
«جان اسکو» مدیر مرکز امنیت خدمات عمومی و بهداشت Accenture در آمریکا گفت: «در سازمان‌های بهداشتی و درمانی کارمندان نقش کلیدی برعهده دارند و مهم‌ترین عامل برای مبارزه با جرایم سایبری محسوب می‌شوند.»