گروه مدیریتی خدمات ابری گوگل تغییر کرد

مرکز توسعه خدمات پردازش ابری Cloud گوگل در حال سازماندهی مجدد تیم مدیریت فنی خود است تا بر این اساس «براد کالدر» مسئولیت بخش محصولات و مهندسی واحد پردازش ابری این شرکت را برعهده بگیرد و «اورس هالزل» مدیریت کلی زیرساخت‌های فنی گوگل را عهده‌دار شود.

در برنامه ریزی‌های جدید قرار است آقای هالزل بر بخش‌هایی از فعالیت‌های روزانه مرکز مهندسی محصولات Cloud گوگل نیز نظارت کند.

این بازسازی سیستم مدیریتی در بخش خدمات پردازش ابری Cloud گوگل در قالب یک نامه داخلی اعلام شده و این جابجایی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که این شرکت همچنان با افزایش درآمدهای خود همراه است و به شکل ویژه بر فروش خدمات ابری به صنایع متمرکز شده است و تحت مدیریت «توماس کوریان» موفقیت‌های فراوانی را در ماه‌های اخیر به دست آورده است. با این تغییرات در سیستم مدیریتی، کالدر رهبر تیم‌های مربوط به محصولات و مهندسی Cloud گوگل می‌شود.

عنوان رسمی آقای کالدر «معاون رئیس مهندسی محصول برای بخش‌های Cloud و Technical Infrastructure گوگل» اعلام شده است. کالدر سال 2015 میلادی به مرکز توسعه خدمات پردازش ابری Cloud گوگل پیوست و سپس رهبری بخش محصولات بزرگ و سازمان مهندسی این واحد را عهده‌دار شد.

منبع: zdnet