کمبود نیروی متخصص فناوری مهم‌ترین دغدغه 64 درصد مدیران

کمبود استعدادهای فناوری که کسب‌وکارها را دچار مشکل کرده تنها محدود به کارشناسان بخش علوم داده نمی‌شود. سازمان‌ها برای استخدام متخصصان در بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات از زیرساخت‌های محاسباتی گرفته تا امنیت سایبری با مشکلات عدیده مواجه هستند.

براساس گزارش جدید منتشر شده از سوی مرکز تحقیقاتی گارتنر، کسب‌وکارها بر این باورند که کمبود استعدادهای مرتبط با فناوری بزرگ‌ترین مشکل برای پذیرش 64 درصد از فناوری‌های جدید محسوب می‌شود.

این مسئله به این معنی است که مدیران فناوری در بیشتر موارد تصمیم دارند ابزارهای جدید را برای تقویت نتایج کسب‌وکار مورد استفاده قرار دهند و هم‌اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که فقدان نیروی کار متخصص برای پیاده‌سازی این فناوری‌ها آنها را با مشکل مواجه می‌کند.

در دسترس بودن نیروی کار متخصص حتی می‌تواند هزینه‌های پیاده‌سازی فناوری‌های جدید یا خطرات امنیتی را به عنوان یک مانع اصلی برای به‌کارگیری نسل جدید فناوری‌ها کاهش دهد.

این موضوع به ویژه در مورد به‌کارگیری فناوری‌های مرتبط با بخش اتوماسیون بسیار رایج است. بررسی جدید نشان داد مدیران سازمان‌ها در 75 درصد موارد کمبود نیروی متخصص را مهم‌ترین مشکل پیش روی خود در این زمینه می‌دانند. در این زمینه آمارهای مشابه در بخش زیرساخت‌های محاسباتی، خدمات پلتفرم، شبکه، امنیت، فضای کار دیجیتال و پایگاه داده وجود دارد.

منبع: zdnet