کمبود متخصصان توسعه نرم‌افزار، بزرگترین مشکل سازمان‌ها

همکاران سیستم – توسعه ا‌پلیکیشن‌های کاربردی همچنان در حال افزایش است و با این وجود تعداد گروه‌های توسعه دهنده نرم‌افزار مثل قبل ثابت باقی مانده است. در هر صورت باید توجه داشت، مهارت‌های توسعه نرم‌افزار به طور فزاینده دقیق‌تر و جزئی‌تر می‌شوند و کارشناسان می‌بایست خود را با نیازهای بازار تطبیق دهند.

این مطلب نتیجه به دست آمده از مطالعه روی 3300 کارشناس IT بوده است که مرکز OutSystems آن را به انجام رساند. کمبود مهارت‌های مرتبط با توسعه نرم‌افزار یکی از بحران‌های اصلی طی چند سال اخیر بوده است و آخرین بررسی صورت گرفته هیچ گونه نشانه‌ای حاکی از رفع مشکل را نشان نداده است.

تقاضا برای در اختیار گرفتن کارنشاسان حوزه توسعه نرم‌افزار همزمان با گسترش تحولات دیجیتالی رو به افزایش است و در این میان وابستگی مدیران سازمانی به فناوری برای تقویت تجربیات مشتریان و رقابت در حوزه تحلیل داده بیشتر شده است.

تعداد کارشناسان توسعه دهنده اپلیکیشن‌ها که در بررسی سال 2019 شرکت کردند نسبت به تعداد آنها در بررسی قبلی 60 درصد بیشتر بود. بخش اعظم این افراد معادل 65 درصد اظهار داشتند که 10 اپلیکیشن کاربردی یا بیشتر را برای سازمان خود ارایه دهند و در این میان 38 درصد آنها خاطرنشان کردند که در نظر دارند بیش از 25 اپلیکیشن را ارایه کنند. همچنین 15 درصد این کارشناسان توسعه‌دهندگان نرم‌افزار اعلام کردند که پیش‌بینی می کنند در سال 2019 میلادی بیش از 100 اپلیکیشن جدید را عرضه کنند.

در حالی که درخواست کاربران برای استفاده از اپلیکیشن‌ها رو به افزایش است، تیم‌های توسعه دهنده رشد چشمگیری نداشته‌اند تا بتوانند به این نیاز پاسخ دهند. تنها 36 درصد سازمان‌هایی که در بررسی حاضر شرکت کردند، نسبت به سال گذشته گروه توسعه دهنده بزرگتری را در اختیار گرفته بودند.

منبع: zdnet