کاهش اهمیت ابعاد امنیتی فناوری‌های پردازش ابری از نظر مدیران آی تی

همکاران سیستم- یک شرکت پژوهشی با انجام پیمایشی دریافته است نگرانی مدیران و متصدیان آی تی در زمینه ابعاد امنیتی فناوری‌های پردازش ابری کاهش یافته است.

به گزارش وب سایت zdnet، شرکت فورس‌تر در گزارشی با عنوان شاخص رایانش ابری (Cloud Computing) وی‌ام ویر (VMware) که برای سومین سال متوالی منتشر می‌شود، اعلام کرده اهمیت ابعاد امنیتی فناوری‌های پردازش ابری از نظران مدیران آی تی کاهش یافته است. این شرکت با انجام پیمایشی بین ۶۵۰۰ کارگزار ارشد آی تی در کشورهای حوزه اقیانوس آرام و ژاپن متوجه شده است کسب و کارهای علاقمند به استفاده از فناوری‌های پردازش ابری، رفته رفته اهمیت کمتری برای موضوع امنیت در این فناوری‌ها قائل هستند.

برای اولین بار، سال گذشته معاون شرکت فورس‌تر فاش کرده بود که موضوع امنیت فناوری‌های پردازش ابری از نظر مدیران آی تی در جایگاه دوم اهمیت قرار گرفته است و جایگاه اول به موضوع حریم خصوصی تعلق دارد.

گزارش جدید شرکت فورس‌تر نشان می‌دهد امسال نیز موضوع امنیت فناوری‌های پردازش ابری باز هم از نظر مدیران آی تی کم اهمیت‌تر شده است. یافته‌های پیمایش امسال حاکی از این است که مثلاً در کشور استرالیا ۷۱ درصد از سازمان‌ها موضوع حریم خصوصی را مهم‌ترین نگرانی خود در زمینه این فناوری‌ها دانسته‌اند. ۶۵ درصد از سازمان‌های مورد مطالعه، از موضوع یکپارچگی سیستم‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی خود در استفاده از فناوری‌های پردازش ابری یاد کرده‌اند. در این میان فقط ۵۸ درصد از سازمان‌ها به موضوع امنیت به عنوان یکی از موضوعات مهم مرتبط با این فناوری اشاره کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که ۵۸ درصد از پاسخگویان در حال حاضر از فناوری پردازش ابری استفاده می‌کنند که این رقم از ۴۲ درصد در سال ۲۰۱۱ و از ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۰ بیشتر است.

البته در این گزارش تاکید شده که این یافته‌ها بدین معنا نیست که موضوع امنیت در فناوری‌های پردازش ابری اهمیت خود را از دست داده است.