کارنامه مالی اوراکل سرمایه‏گذاران را ناامید کرد

کارنامه مالی اوراکل سرمایه‏گذاران را ناامید کرد

همکاران سیستم- گزارش درآمدی اوراکل نشان می‏دهد درآمد این شرکت نرم‏افزاری در سه ماهه چهارم سال مالی گذشته به 10.9 میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش وب سایت foxbusiness، درآمد سه ماهه چهارم سال مالی گذشته اوراکل به 10.9 میلیارد دلار رسیده است. درآمد کلی این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تفاوت چندانی نداشته است، اما سود این شرکت با 10 درصد رشد به 3.8 میلیارد دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، اوراکل اعلام کرده است در بازار مجوزها و اشتراک نرم‏افزار توانسته درآمد خود را با یک درصد رشد به 4.03 میلیارد دلار برساند، به روز کردن اشتراک‏ها و مجوزهای نرم‏افزاری نیز در این سه ماهه برای اوراکل 4.40 میلیارد دلار درآمد به همراه آورده که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل از آن 6 درصد رشد داشته است. در کل، درآمد اوراکل از بازار نرم‏افزار با 4 درصد رشد به 8.43 میلیارد دلار رسیده است.

کارنامه درآمدی اوراکل نشان می‏دهد این شرکت در بازار سخت‏افزارها عملکرد قابل قبولی نداشته است. درآمد‏ این شرکت از راه فروش سیستم‏های سخت‏افزاری در این سه ماهه با 13 درصد کاهش به 849 میلیارد دلار رسیده است و درآمد حاصل از پشتیبانی سیستم‏ها نیز با 3 درصد کاهش به 582 میلیارد دلار رسیده است. درآمد کلی اوراکل از بازار سخت‏افزارها 9 درصد کاهش داشته است. شرکت اوراکل در دوره مشابه سال قبل حدود 14 درصد از کل درآمدهایش را از بازار سخت‏افزارها به دست می‏آورد، اما این رقم در سه ماهه آخر سال مالی گذشته به 13 درصد کاهش یافته است.

این گزارش نشان می‏دهد درآمد اوراکل از بازار خدمات نیز با 9 درصد کاهش به 1.09 میلیارد دلار رسیده است.

انتشار این گزارش درآمدی به کاهش 7.02 درصدی ارزش سهام اوراکل در بورس انجامیده است.