چهارپنجم مدیران IT به دنبال دریافت خدمات ابری چندگانه

چهارپنجم مدیران IT به دنبال دریافت خدمات ابری چندگانه

همکاران سیستم- نتایج حاصل از یک مطالعه جدید روی مدیران IT نشان داد خدمات پردازش ابری چندگانه از جمله بخش‌هایی است که گستره آن در سازمان‌ها بیشتر می‌شود. با این وجود بیشتر کسب و کارها همچنین در تلاشند تا متوجه شوند این سرویس به چه معنایی است.

به گزارش وبسایت Zdnet، این نتیجه حاصل از مطالعه جدید روی ۱۰۵۰ مدیر IT محسوب می‌شود که مرکز The Hybrid Hive آن را به انجام رسانده است. این مرکز به همراه چندین شرکت دیگر از زیرمجموعه‌های فوجیتسو محسوب می‌شوند. 

خدمات پردازش ابری چندگانه به فضایی معمول بین سازمان‌ها تبدیل شده‌اند و در این بررسی مشخص شد دوپنجم سازمان‌ها در سیستم محیط IT خود از این نوع خدمات استفاده می‌کنند. این در حالی است که ۵۱ درصد سازمان‌ها فضا را برای دریافت خدمات مبتنی بر این فضا باز کرده‌اند.

سازمان‌ها تقریبا یک‌سوم بودجه IT خود را صرف دریافت خدمات ابری می‌کنند و این در حالی است که در ۱۴ درصد سازمان‌ها بیش از نیمی از بودجه فناوری در این بخش هزینه می‌شود.

چهارپنجم مدیران IT معادل ۷۹ درصد بر این باورند این مسئله اجتناب‌ناپذیر است که آینده زیرساخت‌های IT مبتنی بر فضای ابری چندگانه خواهد بود. در مقابل ۸۱ درصد آنها معتقدند که می‌بایست یک فضای IT چندگانه را به منظور پاسخگویی به نیازهای سازمانی در اختیار بگیرند.

با این وجود حدود دوسوم سازمان‌ها معادل ۶۲ درصد آنها اعلام کردند نیازمند دریافت کمک‌های بیشتری هستند تا درک بهتری از فضای IT چندگانه و نحوه استقرار آن داشته باشند.