پیش‌بینی گارتنر برای سال ۲۰۱۳؛ شرکت‌ها و سازمان‌ها 679. 2 تریلیون دلار در بازار آی تی هزینه می‌کنند

همکاران سیستم- موسسه گارتنر پیش‌بینی کرده است شرکت‌ها و سازمان‌ها در سال آینده میلادی حدود 679. 2 تریلیون دلار از سرمایه خود را در بخش راهکارهای آی تی هزینه خواهند کرد.
به گزارش وب سایت گارتنر، در سال ۲۰۱۳ هزینه کرد سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری در بازار راهکارهای آی تی با 5. 2 درصد رشد به رقم 679. 2 تریلیون دلار خواهد رسید. برآورد‌ها نشان می‌هد این رقم در سال جاری میلادی رقمی در حدود 603. 2 تریلیون دلار بوده است. تحلیل‌گران گارتنر گفته‌اند وضعیت اقتصادی نابسامان در سال ۲۰۱۲ باعث رشد اندک هزینه‌ها در بخش راهکارهای آی تی برای کسب و کار‌ها شده است. اما گزارش‌های مربوط به سه ماهه سوم امسال حکایت از افزایش این هزینه‌ها در سال ۲۰۱۳ دارد. بنا بر پیش‌بینی این تحلیل‌گران، اگر در اروپا و آمریکا از بحران‌های مالی جدی پیشگیری شود، شاهد افزایش هزینه کرد سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری در این بازار خواهیم بود.
بر اساس این گزارش، صنایع بانکداری، ارتباطات و شرکت‌های رسانه‌ای و واحدهای تولیدی از جمله بهترین بازار‌ها برای راهکارهای آی تی در عرض چهار سال آینده خواهند بود. گارتنر پیش‌بینی کرده است واحدهای تولیدی و بخش منابع طبیعی در سال ۲۰۱۳ حدود ۴۷۸ میلیارد دلار در بازار راهکارهای آی تی هزینه خواهند کرد که این رقم 3. 2 درصد بیشتر از هزینه کرد این کسب و کار‌ها در سال گذشته میلادی است.
صنایع بانکداری و محصولات امنیتی نیز در سال ۲۰۱۳ رشد بیشتری در این زمینه خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود این صنایع در سال ۲۰۱۳ حدود ۴۶۰ میلیارد دلار در این بازار هزینه کنند که این مبلغ حدود 5. 3 درصد بیشتر از هزینه کرد این کسب و کار‌ها در سال جاری است.
بخش صنایع رسانه‌ای و ارتباطات نیز در سال آینده میلادی حدود ۴۲۶ میلیارد دلار در این بازار هزینه خواهند کرد. هزینه کرد این صنایع در بازار راهکارهای آی تی در سال جاری حدود ۴۱۴ میلیارد دلار بوده است. گارتنر پیش‌بینی کرده است این صنایع در یک بازه زمانی پنج ساله حدود پنج درصد از درآمد خود را در بازار راهکارهای آی تی هزینه خواهند کرد.
تحلیل‌گران گارتنر معتقدند صنایع حمل و نقل و بیمه نیز در سال آینده میلادی مبالغ زیادی را در بازار راهکارهای آی تی هزینه خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود بخش‌های حمل و نقل و بیمه به ترتیب ۱۲۶ میلیارد دلار و ۱۸۷ میلیارد دلار در این بازار هزینه کنند. موسسه گارتنر همچنین برآورد کرده است سهم نهادهای دولتی از این بازار در سال آینده حدود ۲ درصد رشد خواهد یافت و از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال جاری به ۴۴۷ میلیارد دلار در سال آینده خواهد رسید.