پیشرفت‌های اندک گوگل در ایجاد تنوع نژادی و جنسیتی در محیط کار

همکاران سیستم – محیط کار گوگل هنوز در دست مردان سفیدپوست است. گوگل اطلاعات و داده‌هایی درباره کارکنان خود منتشر کرده است که نشان می‌دهد این شرکت دیدگاه بسته‌ای نسبت به زنان، افراد سیاهپوست و اقلیت‌های جنسیتی و نژادی دارد، چرا که فقط ۲.۵ درصد از کارکنان گوگل سیاهپوست و ۳.۶ درصد نیز از آمریکای لاتین هستند.

این رقم در چهار سال پیش، به ترتیب ۲ و ۳ درصد بوده است و همین آمار نشان می‌دهد که گوگل چه رشد اندکی در این سال‌ها به خود دیده است.

بنا به گزارش وب‌سایت CIO Dive، تعداد زنان شاغل در گوگل ۳۰.۹ درصد کل کارکنان این شرکت را تشکیل می‌دهد.

این داده‌ها نشان می‌دهد که علیرغم «تلاش‌های قابل توجه» گوگل، افزایش تنوع نژادی و جنسیتی باید بیشتر مورد توجه این شرکت قرار گیرد و  باید بیش از پیش به سمت کاستن از شکاف جنسیتی گام بردارد.

از سوی دیگر طبق برخی پژوهش‌ها، تنوع بخشی باعث افزایش سطح نوآوری در محل کار می‌شود. پدیده آزار جنسی، از دیگر اتهاماتی است که به گوگل زده می‌شود.

برخی سهامداران آلفابت (شرکت مادر گوگل) این موضوع را متاثر از فرهنگ (bro-culture) در این شرکت می‌دانند.