پژوهشگران: دارندگان کتابخوان‌های الکترونیکی و رایانه‌های لوحی بیشتر کتاب می‌خوانند

پژوهشگران: دارندگان کتابخوان‌های الکترونیکی و رایانه‌های لوحی بیشتر کتاب می‌خوانند

همکاران سیستم- مطالعه شرکت پیو (Pew) نشان داده است که دارندگان کتابخوان‌های الکترونیکی و رایانه‌های لوحی در مقایسه با دیگران بیشتر کتاب می‌خوانند.

به گزارش وب سایت eweek هر کدام از دارندگان رایانه‌های لوحی و کتابخوان‌های الکترونیکی در سال گذشته به طور متوسط 24 کتاب خوانده‌اند. در حالی که تعداد متوسط کتاب‌های خوانده شده توسط کسانی که فاقد این دستگاه‌ها بوده اند، 15 کتاب بوده است.

فروش کتابخوان‌ها و رایانه‌های لوحی در روزهای نزدیک به تعطیلات پایان سال میلادی به حدی افزایش یافت که دارندگان این وسایل تقریباً به دو برابر رسیدند. شرکت پیو نیز طی چند مطالعه جداگانه دریافته است که به موازات افزایش فروش این دستگاه‌ها نرخ مطالعه در بین شهروندان آمریکایی افزایش می‌یابد.

پژوهش این شرکت در نوامبر سال گذشته نشان داد در این ماه فقط 17 درصد بزرگسالان آمریکایی حداقل یک کتاب خوانده‌اند. این عدد در فوریه به 21 درصد رسید.

شرکت پیو همچنین دریافته است که دارندگان رایانه‌های لوحی و کتابخوان‌ها در مقایسه با دیگران کتاب‌های چاپی بیشتری نیز مطالعه می‌کنند: 88 درصد این افراد سال گذشته کتاب‌های چاپی نیز خوانده‌‌اند.

41 درصد دارندگان رایانه‌های لوحی و 35 درصد کتابخوان‌های الکترونیکی در این مطالعه به شرکت پیو گفته‌اند مطالعه خود را پس از خرید این دستگاه‌ها افزایش داده‌اند. بر اساس این گزارش از میان دارندگان این فناوری‌ها، مردان و افراد زیر 40 سال بیش از دیگر افراد جامعه اهل مطالعه هستند.