پژوهشگران: اهمیت نوآوری برای کسب و کارها افزایش یافته است

پژوهشگران: اهمیت نوآوری برای کسب و کارها افزایش یافته است

همکاران سیستم- نتایج یک مطالعه نشان می‏ دهد اکثر سازمان‏‌ها و شرکت‏‌ها به اهمیت نوآوری در موفقیت کسب و کار خود واقف هستند.
به گزارش وب‏سایت zdnet، نوآوری یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کسب و کارها است و همه بر اهمیت آن واقف هستند، اما برخی شرکت‏‌ها و سازمان‌‏ها اهمیت بیشتری برای آن قائل هستند. گزارش شرکت Tech Pro Research نشان می‏‌دهد کسب و کارهای موفق از فناوری به عنوان اهرمی برای دست‏یابی به نوآوری استفاده می‏‌کنند  و این نوآوری نیز به نوبه خود باعث پدید آمدن فناوری‏‌ها و امکانات بهتر برای خلق نوآوری‏های بعدی می‏‌شود. این شرکت در مطالعه‌‏ای نظر ۳۵۳ نفر از کارکنان و مدیران کسب و کارها را درباره اهمیت نوآوری جویا شده است و دریافته است که موضوع نوآوری برای ۷۱ درصد از پاسخگویان بسیار مهم و برای ۲۱ درصد دیگر نیز «تا حدی مهم» است. در مجموع ۸ درصد از پاسخگویان اهمیت کمی برای نوآوری قائل بوده‌‏اند.
در این نظرسنجی ۶۲ درصد از پاسخگویان گفته‌‏اند شرکت‏ متبوع آنها در مقایسه با ۵ سال پیش نوآورتر شده است. ۲۷ درصد گفته‌‏اند از نظر میزان نوآوری تفاوتی نداشته است. ۸ درصد نیز گفته‌‏اند نوآوری شرکت‏‌ها در پنج سال گذشته کاهش یافته است. پاسخگویانی که معتقد به افزایش نوآوری در شرکت متبوع خود بوده‌‏اند، از عواملی همچون اکتشاف قابلیت‏‌های جدید، دستیابی به فناوری‏‌های بهتر، توسعه محصولات جدید، یافتن راه‏‌های جدید برای انجام کارها، وجود مدیران آینده‌‏نگر، افزایش بودجه، افزایش استعدادها و مهارت‏‌ها، فقدان محدودیت‏‌های دیوان‌سالارانه و عدم ترس از اعمال تغییرات را جز مهم‌ترین عواملی دانسته‌‏اند که به افزایش نوآوری در شرکت یا سازمان آنها کمک کرده است. در مقابل پاسخگویانی که از کاهش نوآوری در شرکت متبوع خود در پنج سال گذشته خبر داده بودند، به مواردی از قبیل عدم وجود مدیران الهام‏‌بخش، محدودیت‏‌های دیوان‌سالارانه، ترس از تغییر، استفاده از فناوری‏‌های قدیمی، کمبود استعداد و مهارت، کاهش بودجه، ناتوانی در توسعه محصولات، ناتوانی در استفاده از شیوه‌‏های جدید برای انجام کارها، ناتوانی در دستیبای به بازارهای جدید و غیره به عنوان عوامل موثر بر کاهش نوآوری یاد کرده‌‏اند.
پژوهشگران در این مطالعه نتیجه گرفته‌‏اند امروزه همه افراد در همه صنایع و کسب و کارها به اهمیت نوآوری واقف هستند. در این میان، شرکت‏‌های کوچک پیشگام توجه به مقوله نوآوری هستند و شرکت‏‌های بزرگ نیز در این زمینه به دنبال افزایش سرعت نوآوری خود هستند و به یکی از منابع الهام‏‌بخش شرکت‏‌های کوچک تبدیل شده‌‏اند.