نیمی از سازمان‌ها متمرکز روی پلتفرم‌های کم کد یا بدون کد

به لطف ظهور پلتفرم‌های برنامه نویسی کم کد یا بدون کد، این روزها کارمندان نیازی به دانستن نحوه کدگذاری برای انجام فعالیت‌های سازمانی ندارند. این واقعیت افزایش هرچه بیشتر استفاده از پلتفرم‌های کم کد و بدون کد در مشاغل کوچک و بزرگ را باعث شده است.

این قبیل پلتفرم‌ها برای برخی از توسعه‌دهندگان یک راهکار مناسب محسوب می‌شود تا در زمان خود صرفه‌جویی کنند و روی سایر پروژه‌های سازمانی با ارزش بالاتر تمرکز بیشتر داشته باشند.

البته ممکن است دیگر توسعه‌دهندگان نرم‌افزار با این رویه مخالف باشند و در این زمینه نگرانی‌هایی مطرح شده که به موجب آن گفته می‌شود پلتفرم‌های کم کد و بدون کد می‌توانند مشکلات امنیتی برای مشاغل ایجاد کنند.

مرکز TechRepublic به تازگی در این خصوص یک نظرسنجی انجام داده تا نگاه توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به سیستم‌های کم کد و بدون کد را دریابد. در این بررسی مشخص شد پلتفرم‌های توسعه نرم‌افزار کم کد و بدون کد (LCNC) به طو پیوسته از محبوبیت بیشتری برخوردار می‌شوند. زیرا کسب‌وکارها به دنبال راه‌های ساده‌سازی گردش کار و دیجیتالی کردن فرآیندهای تجاری هستند.

بررسی‌های جدید نشان داد تقریبا نیمی از توسعه‌دهندگان نرم‌افزار حاضر در نظرسنجی یا به عبارت دقیق‌تر 47 درصد آنها هم اکنون از پلتفرم‌های کم کد یا بدون کد در سازمان‌های خود بهره می‌برند.

همچنین مشخص شد 35 درصد از افرادی که هنوز سراغ این قبیل از پلتفرم‌ها نرفتند، یک نفر از هر پنج کارشناس نرم‌افزاری یا به عبارت دقیق‌تر 20 درصد آنها اعلام کردند که ظرف 12 ماه آینده این فناوری‌ها را به کار می‌گیرند.

کارشناسان اعلام کردند بخش اعظم افرادی که سیستم‌های LCNC را مورد استفاده قرار می‌دادند معادل 17 درصد آنها، از این پلتفرم برای خودکارسازی گردش کار استفاده می‌کردند، 15 درصد این سیستم را برای ایجاد برنامه‌های جدید به کار گرفتند، 15 درصد از این پلتفرم‌ها به منظور سرعت بخشیدن به زمان توسعه توسعه استفاده کردند.

همچنین 14 درصد این پلتفرم‌ها را در جریان جمع آوری و گزارش‌دهی خودکار داده‌ها مورد استفاده قرار دادند و 10 درصد دیگر هم به منظور کاهش بار توسعه و ایجاد برنامه‌های بین دپارتمانی، گردش کار و فرآیندهای تجاری سیستم‌های کم کد یا بدون کد را به کار گرفتند.

منبع: techrepublic