وقوع نیمی از موج‌های تازه حملات سایبری در دو سال گذشته

شرکت RiskRecon که به شکل تخصصی در زمینه ارائه خدمات مَستر کارت فعالیت می‌کند به همراه موسسه Cyentia مطالعه مشترکی را به انجام رساندند که نتایج حاصل از آن نشان داد برخی از موارد مرتبط با نقض داده که چند گروه در آن دخیل بودند 26 برابر خسارت مالی سنگین‌تر از نقض داده یک طرفه را برجا گذاشتند.

این دو سازمان از پایگاه مربوط به خسارات سایبری Advisen برای بررسی‌های خود استفاده کردند و حوادثی که از سال 2008 میلادی تاکنون در این بخش رخ داده است را مورد تحلیل قرار دادند. در پایان بررسی‌ها تقریبا 900 مورد حملات سایبری مرتبط با نقض داده چند گروهی از سال 2008 به بعد شناسایی شد و همچنین 147 موج تازه حملات سایبری شناسایی شد که 108 مورد آنها در سه سال گذشته رخ داده بود.

پایگاه داده خسارات سایبری Advisen اطلاعات مربوط به بیش از 103 هزار مورد رویداد سایبری را در خود جا داده است که جزییات این اتفاقات از منابع قابل تایید عمومی جمع آوری شده است و برای گزارش‌های مختلف بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از سال 2008 میلادی بیش از 2726 حادثه سایبری در پایگاه داده Advisen به ثبت رسیده است. با این حال تنها یکی از زیرمجموعه‌های این پایگاه داده مورد توجه محققان بررسی جدید قرار گرفت که از آن با نام «رویدادهای موج دار» یاد می‌شود که نوعی از روابط سازمان به سازمان یا B2B است.

با تمرکز روی این زیرمجموعه در قالب یک فیلتر متمایز کننده، تعداد حوادث از سال 2008 تا 2020 میلادی به 897 مورد می‌رسد. بیش از نیمی از موج‌های تازه شناسایی شده در سال‌های 2019 و 2020 میلادی رخ داده است و محققان به این نتیجه رسیده‌اند که بین وقوع یک حادثه سایبری و موج تازه بعدی به طور میانگین دو سال تاخیر وجود دارد. هنگامی که اثرات موج جدید حمله سایبری به طور کامل آشکار می‌شود، در برخی از موارد تا پنج سال طول می‌کشد.

منبع: zdnet