وضعیت داده‌ها پس از برگزیت چه می‌شود؟

پس از سال‌ها مذاکره انگلیس و اتحادیه اروپا سرانجام توافق تجاری طولانی مدت در مورد برگزیت را امضا کردند. ولی این مسئله به آن معنی نیست که تمام مشکلات بین آنها حل شده است و با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، روابط و همکاری‌های آنها به راحتی دنبال می‌شود. از جمله مواردی که هنوز در مورد آن توافق نشده است، انتقال اطلاعات شخصی از قاره اروپا به انگلستان است.

هم اکنون انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شده است و بنابراین باید گفت که انگلیس از این پس در قلمرو مقررات کلی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) قرار نمی‌گیرد. بر اساس این قانون داده‌های شخصی کاربران می‌توانند به صورت آزادانه از یک کشور عضو اتحادیه اروپا به کشور دیگر منتقل شوند. با این توضیحات برای آنکه به سازمان‌های انگلیسی امکان مدیریت اطلاعات شخصی شهروندان اتحادیه اروپا داده شود، هم اکنون باید مکانیسم‌های جدیدی برای تنظیم جریان داده‌ها در نظر گرفته شود.

در عوض، معاهده برگزیت نشان می‌دهد که وقتی صحبت از انتقال اطلاعات شخصی به میان می‌آید، انگلیس هوز کشور سوم محسوب نمی‌شود و دسترسی آزاد به اطلاعات دارد. اطلاعات شخصی شهروندان اروپا تا زمان رسیدن به توافق نهایی همچنان بین اتحادیه اروپا و انگلیس رد و بدل می‌شود.

چنین توافقی موجب می‌شود قانون گذاران اتحادیه اروپا به این نتیجه برسند که قوانین انگلیس می‌تواند سطحی از امنیت را برای داده‌ها ارایه دهد تا متناسب با امنیت تعیین شده برای قانون GDPR باشد.

منبع: Zdnet