هجوم مجرمان سایبری به کسب و کارهای کوچک افزایش یافته است

همکاران سیستم- شرکت سایمانتک در گزارشی اعلام کرده است کسب و کارهای کوچک به خاطر قابلیت‌های دفاعی ضعیفشان بیشتر هدف حملات سایبری قرار می‌گیرند.
به گزارش وب سایت itworld، سایمانتک اعلام کرده است کسب و کارهای کوچک به اهداف ویژه هکر‌ها و مجرمان سایبری تبدیل شده‌اند و به خاطر قابلیت‌های امنیتی و دفاعی ضعیفی که دارند در مقابل این حملات آسیب پذیرند.
بر اساس این گزارش، شرکت‌های دارای ۲۵۰ کارمند یا کمتر در سال ۲۰۱۱ هدف ۱۸ درصد از حملات سایبری قرار گرفته بودند که این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۳۱ درصد افزایش یافته است. کار‌شناسان شرکت سایمانتک گفته‌اند اگرچه حمله سایبری به کسب و کارهای کوچک در مقایسه با حمله به کسب و کارهای بزرگ‌تر ثمره چندانی برای هکر‌ها و مجرمان سایبری ندارد، اما به خاطر ضعف امنیتی کسب و کارهای کوچک در این زمینه با موفقیت بیشتری عمل می‌کنند. برآوردهای سایمانتک نشان می‌دهد شرکت‌های دارای ۲۵۱ تا ۲۵۰۰ کارمند هدف ۱۹ درصد از حملات سایبری قرار گرفته‌اند و شرکت‌های دارای ۲۵۰۰ کارمند یا بیشتر نیز هدف ۵۰ درصد این حملات قرار داشته‌اند.
شرکت سایمانتک اعلام کرده است حملات سایبری به کسب و کار‌ها در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۲ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است. مطالعه این شرکت عرضه کننده آنتی ویروس و راهکارهای امنیتی همچنین نشان می‌دهد کارکنان بخش تحیق و توسعه و متصدیان فروش شرکت‌ها عمده‌ترین هدف مجرمان سایبری هستند. وب سایت‌های متعلق به کسب و کارهای کوچک نیز از جمله اهداف مورد توجه مجرمان سایبری است، چرا که آن‌ها به کمک این وب سایت‌ها می‌توانند به وب سایت دیگر شرکت‌ها نیز نفوذ کنند.
گزارش سایمانتک همچنین نشان می‌دهد صنایع تولیدی مهم‌ترین هدف مجرمان سایبری است. این صنایع در سال ۲۰۱۲ هدف حدود ۲۴ درصد از حملات بوده‌اند. صنایع مالی نیز از این نظر در جایگاه دوم قرار دارد که در سال گذشته هدف ۱۹ درصد از این حملات قرار گرفته است.