نیمی از کارفرمایان نگران تاثیرات دورکاری بر فرهنگ سازمانی

سازمان‌های فعال در بخش فناوری از تاثیرات مرتبط با دورکاری بر گروه‌های کاری و فرهنگ محیط کار نگران هستند، زیرا نتایج حاصل از بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که متخصصان فناوری که به دنبال شغل می‌گردند، دورکاری را در اولویت اصلی خود قرار داده‌اند.

نظرسنجی جدید انجام شده توسط مرکز Hackajob روی 2 هزار کارمند و کارفرمای انگلیسی که در بخش فناوری کار می‌کردند نشان داد 50 درصد از کارفرمایان ایجاد و حفظ تیم قوی که از دور وظایف کاری خود را دنبال می‌کنند را دشوار از گروه‌های کاری مستقر در سازمان‌ می‌دانند و این در حالی است که 54 درصد این افراد معتقدند داشتن نیروی کار توزیع شده می‌تواند تاثیرات منفی بر فرهنگ سازمانی بگذارد.

از سوی دیگر متخصصان فناوری نظر متفاوتی دارند. بررسی‌ها نشان داد تنها 22 درصد از این گروه کارمندان فناوری موافق بودند که دورکاری می‌تواند بر فرهنگ محیط کار تاثیر منفی برجا بگذارد و گروه بزرگ‌تر آنها یعنی 44 درصد هم اعلام کردند که دورکاری هیچ تاثیری در این زمینه بر جای نمی‌گذارد.

یافته‌های این بررسی چالش‌هایی را نشان داد که مشاغل در جریان جلب رضایت کارمندان خود با آنها مواجه هستند. زیرا افرادی که به دنبال کار می‌گردند، تمایل دارند سفرهای درون شهری روزانه را انجام ندهند و شغل آنها انعطاف بیشتری داشته باشد.

تقریبا سه چهارم یا به عبارت دقیق‌تر 72 درصد کارمندان فناوری مورد بررسی مرکز Hackajob اعلام کردند که کار کردن از راه دور را به عنوان یکی از مزایای اصلی مشاغلی می‌دانند که به دنبال آن می‌گردند و این در حالی است که 67 درصد آنها اعلام کردند دامنه جست‌وجوی شغلی خود را با گزینه دورکاری گسترده‌تر کرده‌اند.

منبع: zdnet