نیمی از کارشناسان نرم‌افزاری خوشبین به آینده بلاکچِین

همکاران سیستم – در مورد را‌ه‌اندازی و به‌کارگیری بلاکچین تردیدهای فراوان وجود دارد و در برخی موارد حتی به نظر می‌رسد که این فناوری می‌تواند یک اتفاق گذرا باشد. با این وجود توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به عنوان گروه تخصصی درگیر با این فناوری در مورد فناوری‌های مرتبط با بلاکچِین خوش‌بین هستند. بخش اعظم این افراد معادل 55 درصد آنها در تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته اعلام کردند اپلیکیشن‌های بالقوه را برای بلاکچین فراتر از ریشه‌های آن مرتبط با رمزنگاری ارزی در نظر گرفته‌اند.

این اطلاعات نتایج حاصل از آخرین مطالعه مرکز Stack Overflow بود که روی 88 هزار و 883 توسعه دهنده نرم‌افزار در سراسر جهان انجام شد. این اتفاق یکی از بزرترین مطالعات صورت گرفته روی توسعه‌دهندگان نرم‌افزاری جهان بود.

زمانی که از این افراد پرسیده شد در مورد بلاکچین چه تصوری دارند، 29 درصد آنها اعلام کردند که بلاکچین می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها برای آنها مفید باشد و این فناوری می‌تواند جوانب مختلف زندگی ما را تغییر دهد. در این میان 26 درصد توسعه‌ دهندگان نرم‌افزار اظهار داشتند که بلاکچِین برای ذخیره اطلاعات تغییرناپذیر خارج از فضای ارزی بسیار مناسب خواهد بود. در این میان تنها 17 درصد این افراد از فناوری مذکور به عنوان یک اتفاق گذرا یاد کردند و 16 درصد آنها توضیح دادند که بلاکچین را می‌توان استفاده غیرمسئولانه از منابع موجود تعریف کرد.

به هر حال، کارشناسانی که این نظرسنجی را به انجام رساندند توضیح دادند «این میزان خوش‌بینی عمدتا در میان توسعه دهندگان نرم‌افزاری جوان که تجربه کمتری از متخصصان بزرگتر داشتند» مشاهده شد. آن دسته از کارشناسان نرم‌افزاری که تجربه بیشتری در این زمینه داشتند به طور عمده توضیح دادند که فناوری بلاکچِین در اصل یک استفاده غیرمسئولانه و نامعتبر از منابع است.

منبع: zdnet