نیمی از سازمان‌های بریتانیایی مقابل حملات سایبری تسلیم می‌شوند

همکاران سیستم – مدیریت ارشد برخی از بزرگترین شرکت‌های بریتانیایی هنوز فهم دقیقی از ریسک‌های مرتبط با حملات سایبری برای کسب و کار خود ندارند و این نتیجه در گزارشی جدید دولت بریتانیا ارایه شده است.

در حالی که 96 درصد سازمان‌های بریتانیایی اعلام کردند نوعی از استراتژی‌های امنیت سایبری را برای تقویت خود در اختیار گرفته‌اند، کمتر از نیمی از آنها یا به طور دقیق‌تر 46 درصد این شرکت‌ها توضیح دادند که برای توسعه استراتژی‌های مذکور بودجه اختصاصی در نظر می‌گیرند. این در حالی است که از هر هشت شرکت بریتانیایی تنها یک مرکز توضیح داد به صورت دقیق از سرقت اطلاعات یا ایجاد اختلال در فرآیندهای کسب و کار به واسطه تهدیدهای سایبری درک درست دارد.

به صورت مشابه، در حالی که 95 درصد مدیران حاضر در بررسی‌های مرکز FTSE 350 اعلام کردند که برای مقابله با حملات سایبری برنامه دقیقی را در اختیار گرفته‌اند، تنها 57 درصد آنها اظهار داشتند که این برنامه‌ها را به صورت منظم مورد آزمایش قرار می‌دهند.

همچنین مشخص شد از هر پنج سازمان بریتانیایی تنها یک مرکز طی12 ماه گذشته سیستم شبیه‌سازی مربوط به خطرات سایبری را مورد استفاده قرار داده است. این اطلاعات در «گزارش بررسی سلامت سایبری دولت FTSE 350» منتشر شد و طی آن وضعیت امنیتی سازمان‌های بزرگ و رویکردهای آنها برای دستیابی به فناوری‌های امنیتی مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: zdnet