نیمی‌ از سازمان‌های آسیا پسیفیک مجهز به خدمات ابری

نیمی‌ از سازمان‌های آسیا پسیفیک مجهز به خدمات ابری

همکاران سیستم- نتایج حاصل از مطالعه جدید مرکز F5 Networks نشان داد تاکید بر خدمات پردازش ابری در منطقه آسیا پسیفیک رو به افزایش است و ۵۸.۶ درصد از تصمیم‌گیرندگان IT در سازمان‌های این منطقه بهره‌مندی از این خدمات را اولویت نخست خود طی ۱۲ ماه آتی می‌دانند.به گزارش وبسایت Cfoinnovation، در کشور هنگ‌کنگ ۹۵ درصد سازمان‌ها به خدمات پردازش ابری مجهز شدند یا در برنامه‌های خود دارند که از سیستم‌های مربوطه بهره‌مند شوند. تعداد زیادی از این شرکت‌ها معادل ۴۷.۴ درصد در تلاشند خدمات ابری را با زیرساخت‌های کنونی فناوری خود تطبیق دهند، ۲۴.۹ درصد از آنها به فکر ارتقا زیرساخت‌های IT هستند و ۲۰.۷ درصد هم فضاهای IT خود را گسترش داده‌اند.
«امانوئل بوناسی» مدیر مرکز F5 در منطقه آسیا پسیفیک گفت‌: «تقریبا همه سازمان‌ها هم‌اکنون به خدمات ابری مجهز شده‌اند تا برنامه‌ریزی‌های برای استفاده از آنها دارند. فهم و تصمیم‌گیری در خصوص خدمات ابری به سرعت در حال گسترش است. ما بر این مسئله تاکید داریم که گفت‌وگوهای صورت گرفته برای افزایش نفوذ فضاهای چندگانه IT در سازمان‌ها می‌تواند چابکی و انعطاف خدمات ابری را ارتقا دهد و از امنیت مورد نظر هم پشتیبانی کند».
او در ادامه توضیح داد: «به منظور استفاده کامل از مزایای زیرساخت‌های چندگانه، ابزارها و خدمات پشتیبانی می‌بایست از زیرساخت‌های فناوری جدا شوند تا به صورت یکپارچه و خودکار در بخش‌های مختلف فضاهای چندگانه به کار روند. این قابلیت چابکی، مقیاس‌پذیری و آزادی بیشتری را در اختیار کسب‌ و کارها می‌گذارد».
نتایج این بررسی نشان داد از هر ۴ تصمیم‌گیرنده ارشد IT سه نفر با این مسئله موافق بودند که خدمات ابری راهکاری است که به کمک آن می‌توان با سرعت بالاتر وارد بازار شود و توانمندی‌های رقابتی را ارتقا دهد. در مقابل ۷۰ درصد بر این باورند بودند که خدمات پردازش ابری اجرای حیاتی در استراتژی‌های انتقالی سازمان‌ها محسوب می‌شوند.