نرم افزارهای بِلا استفاده بودجه کسب و کار‌ها را هدر می‌دهند

همکاران سیستم- نتایج مطالعات جدید نشان می‌دهد که شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ و کوچک بخش قابل توجهی از بودجه‌ای را که به نرم افزار‌ها اختصاص داده‌اند، هدر می‌دهند. به گزارش وب سایت zdnet، شرکت آی دی سی پیمایشی را به سفارش شرکت نرم افزاری فلکسرا (Flexera) انجام داده که نشان می‌دهد کسب و کار‌ها و شرکت‌ها بخش قابل توجهی از بودجه‌ای را که به نرم افزار‌ها اختصاص می‌داده‌اند، هدر می‌دهند. حدود یک چهارم (۲۳ درصد) از پاسخگویان به این نظرسنجی گفته‌اند در دوازده ماه گذشته حدود ۱۰ درصد از این بودجه‌ها را صرف خرید نرم افزارهایی کرده‌اند که بلااستفاده مانده است. حدود ۲۰ درصد نیز گفته‌اند فقط ۲۰ درصد از بودجه‌ای را که به نرم افزار‌ها اختصاص داده‌اند، حیف و میل شده است. حدود ۱۴ درصد نیز گفته‌اند ۳۰ درصد از این بودجه را صرف خرید نرم افزارهایی کرده‌اند که به اصطلاح «دکوری» (shelfware) نامیده می‌شود، یعنی نرم افزارهایی که خریده می‌شود، اما استفاده نمی‌شود.
در این نظرسنجی، حدود ۱۰ درصد از شرکت کنندگان نیز گفته‌اند ۴۰ درصد از بودجه‌ای را که شرکت یا سازمان آن‌ها به نرم افزار‌ها اختصاص داده است، هدر داده‌اند.
مطالعه جداگانه دیگری نیز که بر روی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بریتانیا و آلمان انجام شده است، نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. در این مطالعه که توسط یک شرکت عرضه کننده نرم افزارهای مدیریتی به نام سولارویندز (Solarwinds) انجام شده، فقط ۱۲ درصد از کسب و کارهای کوچک گفته‌اند از همه نرم افزارهای خریداری شده استفاده می‌کنند. اما ۴۳ درصد از کسب و کارهای کوچک هم گفته‌اند حدود ۱۰ درصد از نرم افزارهایی را که خریداری کرده‌اند، بلا استفاده مانده است. حدود ۲۸ درصد نیز گفته‌اند بین ۱۱ تا ۲۰ درصد از نرم افزارهای خریداری شده خود را مورد استفاده قرار نداده‌اند. حدود ۱۱ درصد نیز رقمی بین ۲۱ درصد تا ۳۵ درصد را برای نرم افزارهای بلااستفاده خود ذکر کرده‌اند و ۵ درصد نیز گفته‌اند نیمی از بودجه‌ای را که صرف خرید نرم افزار کرده‌اند، بدین دلیل از دست داده‌اند. در آلمان نیز حدود سه چهارم کسب و کار‌ها گفته‌اند ۱۰ درصد از این بودجه را هدر داده‌اند.
در این مطالعات به کسب وکار‌ها توصیه شده بر مبنای نیاز واقعی خود نرم افزار‌ها را خریداری و از آن‌ها استفاده کنند.