نحوه دسترسی به خدمات رایانش ابری IBM در اروپا تغییر کرد

همکاران سیستم- شرکت IBM در زمینه مدیریت داده‌های ذخیره شده در یکی از مراکز داده خود مخصوص خدمات رایانش ابری منطقه اروپا تغییرات اساسی ایجاد می‌کند تا به کاربران اروپایی امکان دهد در زمینه نحوه دسترسی افراد مختلف به اطلاعات مربوطه کنترلی بیشتری داشته باشند.
به گزارش وب‌سایت Zdnet؛ این اقدام این امکان را برای کاربران فراهم می‌آورد تا بتوانند با کنترل و شفافیت بیشتر در مورد مکان ذخیره‌سازی داده‌ها، نحوه دسترسی به داده‌ها و نحوه اعمال کنترل روی فرآیند دسترسی به داده‌ها عمل کنند. شرکت IBM توضیح داد که با سیاست جدید خود قابلیت‌های بیشتری را هم در این زمینه ارایه می‌دهد.
این شرکت تصمیم دارد ابزارهای کنترلی جدید خود را با راهکارهای قبلی ادغام کند و بنابراین دسترسی به اطلاعات کاربران سازمانی در مرکز داده فرانکفورت با فقط از طریق کارمندان اروپایی IBM انجام می‌شود. کارمندان شرکت IBM مستقر در اروپا همچنین تمام تغییرات اعمال شده از طریق کارمندان غیراروپایی را که می‌تواند روی اطلاعات کاربران تاثیر بگذارد بررسی و تایید می‌کنند.
شرکت IBM همچنین اظهار داشت کاربران سازمانی نیز می‌توانند درخواست افراد غیراروپایی برای دسترسی و استفاده از اطلاعات آنها را بررسی و تایید کنند تا اگر یک دسترسی از جانب کارمندان غیراروپایی IBM تایید شده بود، آنها مورد قبول قرار ندهند.
این شرکت همچنین توضیح داد کارمندان بیشتریرا به گروه پشتیبانی از خدمات خود در اروپا اضافه می‌کند.
«سباستین کرائوز» مدیر مرکز خدمات پردازش ابری این شرکت در اروپا گفت نگرانی در مورد محل نگهداری از اطلاعات، امنیت و حفاظت از داده‌های شخصی در منطقه اروپا در سطح بسیار بالایی است و به خصوص قانون حفاظت از اطلاعات عمومی (GDPR) با دقت تمام در اروپا اعمال می‌شود.