نبود نیروی کار متخصص، مشکل اصلی استفاده از ابزارهای ابری

نبود نیروی کار متخصص، مشکل اصلی استفاده از ابزارهای ابری

همکاران سیستم- “ساوراب ورما”(Saurabh Verma) مدیر برنامه‌ریزی خدمات IT برای مرکز تحقیقاتی IDC در خاورمیانه و آفریقا (MEA) اعلام کرد که نبود نیروی متخصص بزرگ‌ترین مشکل برای تطبیق سیستم‌های پردازش ابری ترکیبی با سازمان‌های منطقه محسوب می‌شود.به گزارش وبسایت Itp، او توضیح داد که بودجه سازمان‌ها برای بهره‌گیری از ابزارهای پردازش ابری ترکیبی یک محدودیت بزرگ در این زمینه ایجاد کرده است. اما با این وجود نبود نیروی کار متخصص داخل سازمان‌ها بزرگ‌ترین مشکل در خاورمیانه محسوب می‌شود.
این مسئله به آن معنی خواهد بود که به منظور بهره‌گیری از ابزارهای ابری ترکیبی، سازمان‌ها می‌بایست همکاری‌های نزدیک‌تری با مراکز ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات برقرار سازند.
او اظهار داشت: «بودجه در همه شرایط به عنوان یک مشکل اصلی محسوب نمی‌شود. اما باید گفت که نبود نیروی ماهر همیشه یک مشکلی بزرگ خواهد بود. دسترسی به مهارت‌های مرتبط، به‌خصوص در سطوح زیرساختی یک درگیری اصلی برای سازمان‌ها است تا بتوانند ابزارهای پردازش ابری چندگانه و ترکیبی را در اختیار بگیرند».
او همچنین توضیح داد: «باید توجه داشت که فقط چند سازمان بزرگ در سیستم داخلی خود این توانایی را دارند که بتوانند به سمت ابزارهای ابری ترکیبی مهاجرت کنند و بیشتر آن‌ها مجبورند در این زمینه با مراکز ارائه‌دهنده خدمات IT سازگاری داشته باشند».
ورما ضمن توضیح در مورد علت سازگاری سازمان‌ها با خدمات ابری ترکیبی به این مسئله اشاره کرد که این مرکز اغلب به نیروی رایانه‌ای بزرگ‌تر نیاز دارند. با این وجود مدیران اطلاعاتی سازمان همچنان مجبورند عمیق‌تر در این زمینه فکر کنند و تا دریابند که چگونه می‌توانند این نروی رایانه‌ای را از طریق ابزارهای ابری ترکیبی در اختیار سازمان بگذارند.