مکافی از سه کارمند خود شکایت کرد

همکاران سیستم – مکافی به اتهام سرقت اسرار تجاری و استفاده از آنها به نفع کارفرمای جدید شرکت Tanium از سه کارمند اسبق خود شکایت کرد.

این طور که مرکز سایبراِسکوپ برای نخستین بار در گزارش خود توضیح داد، پرونده قضایی مربوطه در دادگاه منطقه‌ای شرق تگزاس ارایه شده است و بر اساس آن ادعا می‌شود که «جنیفر کینی»، «آلان کوئه» و «پرسی تجدا» از کارمندان رده بالای بخش فروش بودند که به دستورالعمل محرمانه محصولات مکافی در حوزه تاکتیک‌های فروش و استراتژی‌های تجاری دسترسی داشتند و در سرقت اطلاعات محرمانه با یکدیگر همکاری کردند.

این شکایت به دنبال اعمال خسارت‌هایی مطرح شده است که شرکت تولیدکننده محصولات امنیت سایبری مکافی نه تنها به واسطه از دست دادن اسرار محرمانه تجاری خود متحمل شده، بلکه به واسطه «نقض قرارداد‌، دخالت‌های گسترده، نقض وظایف امانتداری و توطئه» این خسارت‌ها را پیش روی خود می‌بیند.

بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه، اواخر سال گذشته یکی از این سه کارمند به نام تجدا از شرکت مکافی استعفا داد و سپس به شرکت Tanium پیوست. شرکت Tanium در کالیفرنیا که نرم‌افزارهای امنیتی تولید می‌کند از رقبای مکافی محسوب می‌شود. پس از آنکه تجدا فعالیت خود را در شرکت جدید آغاز کرد، سپس کارمند دیگر با نام کینی در سال 2019 به Tanium پیوست.

مکافی از خروج تجدا استقبال نکرد و به او یادآور شد که بر اساس قرارداد کنونی اجازه خروج از این شرکت را نداشته است و این اقدام او برای مکافی قانع کننده نیست. سپس یک نامه به گروه قضایی Tanium ارسال شد و به آنها اطلاع داده شد که یکی دیگر از کارمندان آنها به نام کوئه به Tanium پیوسته است.

منبع: zdnet