مراکز ذخیره داده در آمریکا؛ کاهش کمیت، افزایش ظرفیت

همکاران سیستم- مطالعه شرکت آی دی سی نشان می‌دهد تعداد مراکز ذخیره داده در آمریکا رو به کاهش است، اما در مقابل اندازه و ظرفیت آن‌ها در حال افزایش است.
به گزارش eweek، برآوردهای آی دی سی نشان می‌دهد تعداد مراکز داده‌ها در کشور آمریکا در سال جاری ۰.۷ درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش پایگاه‌های داده در این کشور از سال ۲۰۰۹ بی‌سابقه است. بخشی از کاهش این پایگاه‌ها ناشی از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ این کشور است که باعث تعطیل شدن تعداد زیادی مراکز ذخیره داده شد.
در این گزارش پیش بینی شده است که تعداد کل مراکز ذخیره داده در آمریکا در سال جاری میلادی از ۲.۹۴ میلیون به ۲.۸۹ میلیون کاهش خواهد یافت. اما در مقابل ظرفیت ذخیره در این پایگاه‌ها به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت. بنا بر این پیش بینی، اندازه پایگاه‌های موجود از ۶۱۱.۴ میلیون فوت مربع در سال جاری به ۷۰۰ میلیون فوت مربع در سال ۲۰۱۶ افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش تا پایان دوره مورد پیش بینی حدود یک چهارم از فضای مراکز داده‌ها در آمریکا در اختیار عرضه کنندگان خدمات ذخیره داده خواهد بود. آی دی سی در بخش دیگری پیش بینی کرده است استفاده از راهکارهای مجازی سازی پایگاه‌های داده در این کشور نیز افزایش خواهد یافت. رشد سریع نرم افزار‌ها و خدماتی که ارتباط از راه دور کاربران و کسب و کارهای مختلف را سهولت می‌بخشند، از جمله عوامل رشد راهکارهای مجازی سازی و افزایش پویایی صنعت ذخیره داده‌ها در آمریکا خواهد بود. افزایش استفاده از راهکارهای مجازی سازی نیز یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تعداد پایگاه‌های داده دانسته شده است.
تحلیل گران آی دی سی معتقدند کاهش تعداد مراکز داد‌ها نیاز کسب و کار‌ها و کاربران به استفاده از خدمات پردازش ابری را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. ریک ویلار، معاون واحد مراکز داده‌ها و خدمات پردازش ابری در موسسه آی دی سی در این باره گفته است: شرکت‌ها و سازمان‌ها از متصدیان آی تی خود خواهند خواست پویایی و تحرک کسب و کار خود را افزایش دهند و در عین حال هزینه فعالیت‌ها و عملیات مربوط به مراکز داده‌ها را نیز با استفاده از فناوری‌های نوین کاهش دهند. آن‌ها در عین حال می‌خواهند انسجام و پایایی کسب و کار و سرمایه‌های اطلاعاتی خود را در صورت بروز بلایای طبیعی، بروز حادثه در مراکز ذخیره داده‌ها و یا نقص‌های سیستمی این پایگاه‌ها حفظ کنند. تصمیم گیران بخش آی تی برای تحقق این اهداف ناچارند رویکرد خود در زمینه استفاده از مراکز داده‌ها را مورد بازنگری قرار دهند.