مدیران آی تی و مدیران اجرایی بر سر استفاده از راهکارهای پردازش ابری اختلاف نظر دارند

همکاران سیستم- یافته‌های یک مطالعه جدید نشان می‌دهد شکاف‌های عمیقی بین نگرش مدیران آی تی و مدیران اجرایی کسب و کار‌ها درباره استفاده از فناوری‌های رایانش ابری وجود دارد.
به گزارش وب سایت zdnet، مطالعه‌ای که توسط شرکت Dimensional Research و با حمایت شرکت Host Analytic، یکی از عرضه کنندگان راهکارهای مدیریت عملکرد کسب و کار انجام شده است نشان می‌دهد که در اکثر کسب و کار‌ها بین مدیران آی تی و سایر مدیران اتفاق نظر چندانی بر سر نحوه استفاده از فناوری‌های پردازش ابری وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، مدیران آی تی تمایل بیشتری به استفاده از فناوری پردازش ابری نشان داده‌اند. در این مطالعه مشخص شد که ۵۸ درصد از مدیران آی تی گفته‌اند فناوری پردازش ابری سازگاری زیادی با استاندارد‌ها و اصول پذیرفته شده در یک کسب و کار دارد. اما در میان سایر مدیران کسب و کار‌ها فقط ۱۴ درصد با این گزاره موافق بوده‌اند. یافته دیگری حاکی از این است که ۵۳ درصد از مدیران آی تی گفته‌اند استفاده از روش‌های جایگزین به جای راهکارهای پردازش ابری نتایج بهتری به دست می‌دهد، اما این رقم در مورد سایر مدیران کسب و کار‌ها ۸۰ درصد است و این بدان معناست که مدیرانی که در بخش آی تی فعالیت نمی‌کنند، بیشتر به راهکارهای جایگزین می‌اندیشند.
این مطالعه نشان می‌دهد مدیران اطلاعاتی حتی معتقدند استفاده از فناوری پردازش ابری مزیت‌های رقابتی بیشتری به همراه دارد. ۵۱ درصد از مدیران آی تی موافق این نظر بوده‌اند. اما در میان مدیران سایر بخش‌ها فقط ۱۳ درصد با این نظر موافقت کرده‌اند. بنا بر یافته‌های این مطالعه، مدیران آی تی نگرش راهبردی‌تری به فناوری‌های پردازش ابری دارند. ۴۲ درصد از این مدیران گفته‌اند حاضرند تا آنجا از برنامه‌ها و نرم افزارهای تحت فناوری پردازش ابری استفاده کنند که با راهبردهای اتخاذ شده در این زمینه سازگاری داشته باشد. اما در میان سایر مدیران کسب و کار‌ها فقط ۱۴ درصد چنین نظری ابزار کرده‌اند.
۳۵ درصد از مدیران آی تی همچنین گفته‌اند برای استفاده از فناوری پردازش ابری هیچ پیش شرط خاصی ندارند، اما در عین حال گفته‌اند راهکارهایی که در این زمینه استفاده می‌کنند، معمولاً پیش شرط‌های مورد نظر آن‌ها را بهتر برآورده می‌کند. در میان سایر مدیران کسب و کار‌ها فقط ۱۲ درصد با این نظر موافقت کرده‌اند. این یافته نشان می‌دهد مدیران آی تی معمولاً پیش شرط‌هایی مثل صرفه جوی در نیروی کار و هزینه‌ها را در ذهن دارند که استفاده از فناوری‌های پردازش ابری به برآورده شدن آن‌ها کمک می‌کند، اما مدیران سایر بخش‌ها فقط به کاهش هزینه ناشی از استفاده از فناوری‌های پردازش ابری می‌اندیشند و حاضرند از بسیاری از قابلیت‌های این فناوری‌ها در قبال کاهش هزینه و قیمت آن‌ها چشم پوشی کنند.